Circulair materiaalgebruik

We willen materialen zo toepassen dat we ze in volgende cycli weer opnieuw hoogwaardig kunnen gebruiken. Zo dragen we bij aan grondstof- en CO2-reductie.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is doorslaggevend voor verduurzaming van materialen. Samen met partners werken we aan het sluiten van materiaalketens via bestaande ketenprojecten, zoals Betonakkoord, Asfaltimpuls en de nog te starten ketenprojecten voor grond en hout/biobased. Biomassa hoort hier ook bij: organisch restafval, zoals snoeiafval of bermmaaisel. Hier worden bijvoorbeeld verkeersborden van gemaakt. Op verzorgingsplaats Westkop op de Grevelingendam bij Bruinisse staat al een vangrail van biobased materiaal.

Wat doet RWS?

Daarom werken we aan het inzicht in wat er nodig is om te komen tot circulair materiaalgebruik binnen RWS en de keten. Dit gaat over welke materialen niet circulair zijn, wanneer die vrijkomen en welk beleid we daarop moeten voeren, maar ook in welke materialen we in de toekomst willen toepassen op een circulaire manier. De focus ligt op de materiaalstromen beton, asfalt, hout/ biobased, grond, staal en metalen. We stimuleren innovatie binnen materiaalketens met de hoogste CO2-uitstoot en materiaalvolumes.

Duurzaam asfalt bij project A27/A1

Voor de verbreding van de A27/A1 is door de combinatie 3Angle een duurzamer asfaltmengsel toegepast, met meer hergebruik van materialen en een duurzamer productieproces. In deze video hoor je hier meer over.

Video-duurzaam-asfalt-still-midden