Circulair ontwerpen, bouwen en onderhouden

We gaan al bij het ontwerp van een snelweg of viaduct goed nadenken over het toekomstige (her)gebruik van alle onderdelen en materialen. Ook denken we na over de gewenste levensduur en we ontwerpen met beschikbare materialen (en objecten). Rijkswaterstaat werkt bijvoorbeeld mee aan het eerste circulaire viaduct van Nederland. Dit is een modulair viaduct dat uit een soort legoblokken bestaat. Je kunt het volledig uit elkaar halen, elders opnieuw gebruiken of aanpassen aan meer of minder verkeer.

Circulaire ontwerpprincipes bij MIRT-projecten

Wil je tips hoe de circulaire ontwerpprincipes gebruikt kunnen worden bij MIRT-projecten? Lees dan de verdiepende handreiking CE in het MIRT.

Ook voor andere duurzaamheidsthema’s zijn handreikingen gemaakt voor MIRT-projecten. Zie: https://leerplatformmirt.nl/actuele-themas/duurzaamheid/

Eerste circulaire viaduct

Rijkswaterstaat heeft samen met ketenpartners een circulair viaduct ontworpen. De aannemer – Van Hattem en Blankevoort – nam zelf het initiatief en vroeg Rijkswaterstaat deel te nemen. Stan Kerkhofs en Esther van Eijk vertellen over het ontwerpen en bouwen van een circulair viaduct.

Bekijk de video.

Wat doet RWS?

In een circulaire economie streef je in het algemeen naar hergebruik op een zo hoog mogelijk elementniveau, want dit voorkomt CO2-uitstoot bij transport, recycling en nieuwe aanleg. Maar dit geldt bij Rijkswaterstaat niet voor elk object. Zo kunnen we stalen bruggen of viaducten vaak goed hergebruiken op object- of onderdeelniveau. Maar bij tunnels en wegverharding is hoogwaardige recycling op materiaal- en grondstofniveau misschien beter. Deze principes ontwikkelen we verder door in bijvoorbeeld het programma Verjongen, Vernieuwen, Verduurzamen (VVV). Bij nieuwbouw of renovatie kijken we niet alleen naar hergebruik van bestaande materialen, maar ook naar de toekomstige functies van het object. Zijn alle onderdelen nog wel nodig (denk aan bediengebouwen voor sluizen  en bedienen van sluizen op afstand), en hoe kunnen we zo ontwerpen dat we beheer en onderhoud, sloop en hergebruik in volgende levenscycli goed meenemen?

Circulair ontwerpen extra afbeelding voor de pagina