Circulair aanbesteden en inkopen

Inkoop is een krachtig middel om circulariteit te bereiken. Rijkswaterstaat wil de inkoop zo organiseren dat hoogwaardig hergebruik vanzelfsprekend wordt. We wegen nu al in aanbestedingen de milieueffecten van  materiaalgebruik mee, zoals die van grondstoffenwinning en CO2-emissies. We willen nog preciezer de herkomst en de toepassing bij het einde van de levensduur van materialen meewegen. Dit vereist aanpassing van onze inkoopmodellen, contracten en DuboCalc-methodiek. Ook doelstellingen voor circulariteit verankeren we geleidelijk in contracten van vijf prioritaire categorieën (kantoor­meubilair, catering, huisvesting, ICT en afvalverwerking).

Circulaire kantoorinrichting voor het hele rijk

Rijkswaterstaat, Gispen en Rohde & Grahl hebben eind 2017 de contracten ondertekend voor de levering van circulaire kantoorinrichting voor ongeveer 100.000 werkplekken binnen het Rijk. Met de ondertekening is officieel begonnen met het circulair maken van onder meer tafels, stoelen en kasten. Het doel is om zo min mogelijk nieuwe kantoorinrichting te kopen, maar zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaand meubilair. Dit kan worden opgeknapt of gerepareerd, waardoor het meubilair een langere levensduur krijgt. Als Rohde & Grahl en Gispen wel nieuw meubilair leveren, dan bestaat dat uit circulaire producten. Dat betekent in de praktijk dat we zo lang mogelijk gebruikmaken van bestaand meubilair, door onderhoud, reparatie en refurbishment. Bij vervanging of een nieuwe behoefte gaan we zoveel mogelijk gebruikmaken van producten, componenten en materialen die reeds in omloop zijn.

Video Circulair inkopen bij project InnovA58