Samen op weg naar een circulaire GWW-sector

De ontwikkeling van een materialenpaspoort, duurzamere asfaltmengsels, het Betonakkoord, ervaring opdoen met circulair aanbesteden en ontwerpen, een modulair viaduct... Dat zijn manieren waarop Rijkswaterstaat samen met partners toewerkt naar een circulaire economie.

Week van de CE en Klimaat 2020 bij Rijkswaterstaat

(3 t/m 7 februari 2020)
Wij nodigen onze collega’s, samenwerkingspartners, marktpartijen en overheden uit om aan de slag te gaan met circulaire economie en klimaat bij Rijkswaterstaat.

Platform CB’23

Platform CB’23 verbindt partijen uit de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) en de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen.

Circulair werken in 2030

Voor Rijkswaterstaat is de circulaire economie een belangrijk thema, omdat wij als grote opdrachtgever in de bouw veel grondstoffen gebruiken, zoals beton, asfalt en grond. Daarom wil Rijkswaterstaat in 2030 circulair werken.

Rapporten en publicaties

Volledige lijst van publicaties over circulair aanbesteden en ontwerpen. Voor CE in projecten download hier de factsheets.

circulair_materiaalgebruik_300x300_tekst_wit_22