Landelijk Afvalbeheerplan

Het Nederlandse beleid voor afvalbeheer staat beschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).

In het LAP staan de doelstellingen van het landelijk afvalbeleid beschreven alsook het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. Bij afvalbeheer gaat het om activiteiten met afvalstoffen, zoals scheiden, inzamelen, recyclen, verbranden en storten. Ook komen in het LAP onderwerpen aan bod zoals het afwegingskader 'afval of niet', aandachtspunten bij vergunningverlening en monitoring.

Verder kent het LAP een 80-tal sectorplannen. Deze beschrijven het afvalbeleid voor specifieke (categorieën van) afvalstoffen. De kern van ieder sectorplan is de ‘minimumstandaard’ die aangeeft hoe hoogwaardig de afvalstof minimaal verwerkt moet worden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt het LAP en elke wijziging daarvan vast, volgens een procedure uit de Wet milieubeheer.

Meer weten?

Momenteel is LAP3 van kracht. LAP3 is te raadplegen op www.lap3.nl.