Verlichting

Huishoudelijke verlichting (niet gerichte lampen) Verordening (EG) nr. 244/2009

Hieronder volgt een overzicht van de wet- en regelgeving en overige relevante informatie behorende bij deze productgroep:

Huishoudelijke verlichting (reflectorlampen en armaturen) Verordening (EG) nr. 1194/2012

Hieronder volgt een overzicht van de wet- en regelgeving en overige relevante informatie behorende bij deze productgroep:

Kantoor- en straatverlichting Verordening (EG) nr. 245/2009

Hieronder volgt een overzicht van de wet- en regelgeving en overige relevante informatie behorende bij deze productgroep:

  • VERORDENING (EG) Nr. 245/2009 Ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden, en tot intrekking van Richtlijn 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad
  • VERORDENING (EU) Nr. 347/2010 VAN DE COMMISSIEvan 21 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 245/2009 van de Commissie betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden
  • COMMISSION REGULATION (EC) No 245/2009 Ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council
  • COMMISSION REGULATION (EU) No 347/2010 of 21 April 2010 amending Commission Regulation (EC) No 245/2009 as regards the ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps
  • http://www.eup4light.net/ Voorbereidende studie
  • Tasforce verlichting Website met informatie over de stand van zaken met betrekking tot de activiteiten van de Taskforce Verlichting
  • Toelichting op deEcodesignverordeningen Verlichting