Europese richtlijn Ecodesign

Via de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG stelt de Europese Commissie eisen aan het ecologisch ontwerp van energie gerelateerde producten.

Specifieke milieucriteria

Op basis van productstudies zijn voor verschillende productgroepen voorschriften vastgesteld. Per productgroep wordt het milieuprofiel bepaald om vervolgens tot specifieke milieucriteria te komen. Het gaat hierbij om producten die veel worden verkocht (meer dan 200.000 eenheden per jaar binnen de EU) en die een grote impact hebben op het milieu.

De eisen hebben voorlopig vooral betrekking op het maximaal toegestane energieverbruik. Soms zijn er ook eisen voor informatieverstrekking en/of labeling voor de koper. Een aantal verordeningen is al van kracht en een aantal is in voorbereiding.

Wilt u meer weten over deze criteria?

Lees meer op de webpagina Ecodesign