Europese richtlijn Ecodesign

Via de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG kan de Europese Commissie verordeningen opstellen die eisen stellen aan specifieke milieu-aspecten van energiegerelateerde producten.

Specifieke milieucriteria

Veelal zijn dit eisen aan het energieverbruik maar ook eisen aan bijvoorbeeld emissies, waterverbruik en beschikbaarheid van reserve-onderdelen komen voor. Per productgroep is er een lijst met alle verordeningen die gepubliceerd zijn. De verordeningen worden opgesteld op basis van productstudies. Hierin wordt het milieuprofiel bepaald om vervolgens tot specifieke milieucriteria te komen.

De eisen hebben voorlopig vooral betrekking op het maximaal toegestane energieverbruik. Soms zijn er ook eisen voor informatieverstrekking en/of labeling voor de koper. Een aantal verordeningen is al van kracht en een aantal is in voorbereiding.

Meer over deze criteria is te lezen op de webpagina Ecodesign.