Textiel

Een selectie van Nederlandse praktijkvoorbeelden op het gebied van textiel die Rijkswaterstaat heeft ondersteund.

Factsheet Werkkleding voor sluisstewards van Rijkswaterstaat
Het project bestaat uit een pilot met een circulair werkkledingpakket voor 56 sluisstewards. Het pakket werd voor een periode van twee seizoenen (mei 2015 - oktober 2016) geleased.

Factsheet project bedrijfskleding ministerie van Defensie
In dit project pakt het ministerie het probleem ketenbreed aan. Afgeschreven kleding wordt niet meer verbrand, maar gerecycled en teruggebracht tot herbruikbare vezels. Dat product biedt Defensie aan als hoogwaardige grondstof aan de markt. En nieuwe leveranciers moeten gerecyclede vezels gebruiken in nieuw textiel.

Factsheet Circulaire bedrijfsveiligheidskleding Dura Vermeer, Alliander en TBI Croon
In dit project werken Alliander, Dura Vermeer en Croonwolter&dros/TBI samen aan het verduurzamen van bedrijfskleding. De doelstelling is dat in 2017 40% van de ingekochte bedrijfskleding circulair is.