Overige projecten

De categorie Overige projecten bevat praktijkvoorbeelden die niet te vangen zijn in een van de andere categorieën.

Factsheet Duurzaam aanbesteden door NS
NS neemt duurzame aspecten zoveel mogelijk mee bij de inkoop van producten of diensten.  De focus ligt op aanbestedingen met materiële impact. Hiervoor zijn meerdere projecten gestart, zoals het verminderen van consumentenafval op de stations, levensduurverlenging van kaartautomaten en OV-fietsen en hergebruik van permanente magneten bij het onderhoud van treinstellen.

Factsheet Circulair Inkopen provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant transformeert naar een circulaire economie. De circulaire aanbesteding van het provinciale grondwaterstandsmeetnet maakt hier onderdeel van uit.

Factsheet Circulaire projecten Verstegen
Verstegen wil het duurzaamste kruiden- en specerijenbedrijf ter wereld zijn. Om dit te bereiken, neemt het familiebedrijf bestaande contracten voor onder andere warmtekoelkasten en intern transport onder de loep.