ICT

Een selectie van Nederlandse praktijkvoorbeelden op het gebied van ICT, die Rijkswaterstaat heeft ondersteund.

Factsheet Hergebruik ICT-apparatuur Rijksoverheid
In dit project werkt Domeinen Roerende Zaken (DRZ), onderdeel van het ministerie van Financiën, aan het hergebruik van overtollige, datadragende ICT-apparatuur van de Rijksoverheid.

Project Circulaire inkoop ICT provincie Utrecht
Dit project omhelst de aanbesteding met circulaire voorwaarden voor de inrichting van 800 tot 1.000 nieuwe ICT-werkplekken bij de provincie Utrecht.

Factsheet Circulaire ICT-aanbesteding Rijksoverheid
De inkoop van ICT-werkplekapparatuur voor de Rijksoverheid loopt via de Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR), onderdeel het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en ondergebracht binnen de Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS). Zij kijken met een expertgroep welke mogelijkheden er zijn voor circulariteit binnen deze categorie.