Nederland

REBus wordt gedeeltelijk in Groot-Brittannië en gedeeltelijk in Nederland uitgevoerd. In Nederland verkent Rijkswaterstaat, samen met andere overheden en vooruitstrevende bedrijven, modellen die circulair inkopen mogelijk maken.

Vijf branches

Die verkenning vindt plaats binnen vijf branches: ICT, kantoorinrichting, bouw, textiel en catering. Door pilots uit te voeren (voorbeeld: pilot 'Bedrijfskleding') leren we steeds beter wat ervoor nodig is om circulair te gaan inkopen. Die leerervaringen gebruikt Rijkswaterstaat om eigen inkoopprocessen te verbeteren. We passen de opgedane kennis ook toe in nieuwe pilots buiten Rijkswaterstaat. En stimuleren deelnemers daarbij hun kennis door te geven. Door het beoogde olievlek effect worden projecten als REBus op termijn overbodig.

Circulair inkopen is het sluiten van kringlopen met waardebehoud van grondstoffen en een belangrijk onderdeel van de circulaire economie:

Visual Circulaire economie VANG


Nederland loopt voor in milieubeleid, maar het kan nog beter. Lees meer in de factsheet EU Environmental Implementation Netherlands [pdf] van de Europese Commissie.