REBus: circulair inkopen

REBus Nederland wil inkopers en marktpartijen inspireren om al bij de eerste vraag naar een product of dienst na te denken over waardebehoud van grondstoffen in de gehele keten. Inclusief de mogelijkheden voor hergebruik en recycling. REBus stimuleert het verkennen van nieuwe verdienmodellen. Modellen die bijdragen aan een langere levensduur van te gebruiken materialen. Dit doen we door hierover gezamenlijk kennis op te doen en te delen. Rijkswaterstaat is één van de partners binnen het project.

EU-programma

REBus (Resource Efficient Business Models) is een project in het kader van het EU-programma LIFE+. Dit programma steunt onder andere vernieuwende initiatieven die een bijdrage leveren aan de Europese milieudoelstellingen. Eén van die doelstellingen is het gebruik van grondstoffen weer in balans te brengen met de beschikbaarheid ervan. REBus heeft tot doel kennis op te doen over het potentieel van grondstofbesparende verdienmodellen en of deze de beoogde 15% aan grondstof- en kostenbesparing opleveren.

Op deze pagina's staat informatie over REBus in Nederland, REBus in Groot-Brittannië, Europese samenwerking en de mogelijkheden om aan te sluiten.

Nieuws, publicaties en hulpmiddelen

Op de website van Green Deal Circulair Inkopen vindt u nieuws over de voortgang en publicaties van onder andere de pilots van REBus. Tevens vindt u daar een agenda met activiteiten op het gebied van circulair inkopen en hulpmiddelen, zoals een 'Wegwijzer Circulair Inkopen'. Dit aanbod wordt steeds verder uitgebreid.

Nederland loopt voor in milieubeleid, maar het kan nog beter. Lees meer in de factsheet EU Environmental Implementation Netherlands [pdf] van de Europese Commissie.