Europese samenwerking

Europese partners

Het succes van ECAP valt of staat met samenwerking met partijen afkomstig uit verschillende landen. Dat geldt logischerwijs in de eerste instantie voor de partijen in de partnerlanden Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland. Daarnaast wordt tijdens het project in ieder geval gezocht naar samenwerkingspartners in de volgende Europese landen:

België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Zweden. Ook worden fabrikanten in Aziatische productielanden betrokken. Welke dat precies zullen zijn hangt af van de Europese samenwerkingspartijen. In eerste instantie zal vooral worden gekeken naar fabrikanten die voor deze Europese modebedrijven produceren.

Om welke partijen gaat het?

Het gaat om alle bedrijven die betrokken zijn bij de textielketen, zowel designers, retailers, brands maar ook bedrijven, organisaties en publieke partijen die betrokken zijn bij hergebruik en recycling van textiel. Wat betreft de omvang van de bedrijven is betrokkenheid van zowel kleine als grote bedrijven wenselijk.

EU Implementatiemodel

ECAP implementatiemodel