ECAP Partners

ECAP partners

In ECAP werken vijf partijen samen. WRAP uit Groot-Brittannië is de project-coördinator en verantwoordelijk voor de contacten met de mensen van het EU programma LIFE dat het ECAP-project subsidie geeft. Ook bewaakt WRAP de voortgang, verzorgt de verslaglegging, evaluatie en communicatie. Hieronder wordt in het kort samengevat waar de Europese partners van Rijkswaterstaat aan werken.

Danish Fashion Institute DAFI: Design

DAFI gaat een online leer- en kennisplatform ontwikkelen voor designers.  Het platform biedt designers en productontwikkelaars hulpmiddelen en kennis om de levensduur van producten en materialen te verlengen en de milieu-impact te verlagen. Aan de orde is:

 • Verminder de milieu-impact van kleding door de periode dat kleding wordt gedragen te verlengen, door anders te ontwerpen en de verdienmodellen aan te passen;
 • Neem re-use en recycling mee bij het design van producten en services om de waarde tijdens gebruik zoveel mogelijk te behouden;
 • Verklein de footprint door materiaalkeuze en beïnvloeding van de keten;
 • Communicatie en gedragsbeïnvloeding van de consument.

Meer informatie is te vinden in de Engelse folder Engelse folder (pdf, 301 kB)

MADE BY: strategieontwikkeling duurzame materialen voor Retailer en Brands

MADE-BY gaat 50 retailers en brands helpen om de CO2-emissie, het watergebruik en energiegebruik te verminderen. MADE BY doet dat door:

 • Hulpmiddelen en ondersteuning bij het meten van duurzame doelen;
 • Workshops, strategie-ontwikkeling en ontwikkeling van actieplannen gericht op de vermindering van milieu-impact van de producten
 • Bijeenkomsten en kennisuitwisseling om ervaringen en/of best practices te delen.

Meer informatie is te vinden in de Engelse folder (pdf, 411 kB)

Made BY: duurzaamheid voor leveranciers en producenten

MADE-BY gaat 10 Europese en niet-Europese textielproductiebedrijven helpen om de milieu-impact van hun productieprocessen te verminderen door:

 • Hulpmiddelen en ondersteuning bij het meten van duurzame doelen;
 • Workshops, strategie-ontwikkeling en ontwikkeling van actieplannen gericht op de vermindering van milieu impact van de producten;
 • Verbinding te maken met lokale projecten voor duurzaamheid;
 • Bijeenkomsten en kennisuitwisseling om ervaringen en/of best practices te delen

Meer informatie is te vinden in de Engelse folder (pdf, 384 kB)

WRAP: Consumenten

WRAP ontwikkelt een publiekscampagne Love Your Clothes (LYC) voor brands in Europa en zal:

 • Materialen, hulpmiddelen en case studies ontwikkelen voor 'Love your clothes' in Europese landen;
 • Communicatieboodschappen ontwikkelen en testen met focusgroepen in vier Europese landen;
 • Resultaten en hulpmiddelen verspreiden om partners in de vier landen in staat te stellen de Love your clothes-activiteiten uit te voeren.

Meer informatie is te vinden in de Engelse folder (pdf, 350 kB)

London Waste and Recycling Board: Young Consumers (B7)

LWARB gaat communicatieboodschappen en actieplannen ontwikkelen en uitproberen om het gedrag van jonge consumenten van 16 tot 25 jaar te beïnvloeden. Belangrijk onderdeel daarbij is de ontwikkeling van case studies voor alternatieve duurzame modellen zoals leasing.