ECAP

ECAP: European Clothing Action Plan

In heel Europa wordt jaarlijks ruim negen miljoen ton afgedankt textiel gestort en verbrand. De milieu-impact van de productie van nieuw textiel is groot. Zowel de teelt van katoen als de productie van stoffen kost veel water. Ook zijn chemicaliën nodig voor kunstmest, bestrijdingsmiddelen, reinigen, verven en afwerken. Door textiel te recyclen zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en worden water, chemicaliën en energiegebruik verminderd. Dat is waar het Europese project ECAP op insteekt. Het project moet leiden tot de reductie van de hoeveelheid kleding die in Europa wordt gestort of verbrand met 90.000 ton per jaar in 2019. Bovendien streeft het project naar een besparing van waterverbruik met 588 miljoen m3 en een vermindering van CO2 emissie met 1.6 miljoen ton.

ECAP

EU samenwerking voor duurzaam en circulair textiel

In ECAP werkt Rijkswaterstaat Leefomgeving samen met de Britse organisatie WRAP, het Danish Fashion Institute, de Nederlands-Engelse organisatie MADE-BY en de London Waste and Recycling Board.
De partijen hebben gekozen voor een integrale aanpak waarbij op alle stappen in de productieketen acties worden ontwikkeld. Dat doen ze samen met de ketenpartijen. Met retailers, modemerken, consumenten, gemeenten, textielinzamelaars en recyclebedrijven streven de partijen ernaar de impact op het milieu te verminderen. ECAP wordt gesteund door het EU-programma LIFE en heeft een omvang van € 3,6 miljoen Euro. Het project duurt tot maart 2019.

ECAP-schema

Op de volgende pagina's staat informatie over ECAP-activiteiten in Nederland, ECAP-activiteiten in de partnerlanden, de partners en de mogelijkheden om aan te sluiten.

Nieuws, publicaties en hulpmiddelen

ECAP and used textiles

Het European Clothing Action Plan (ECAP) heeft als doel textielconsumptie te verminderen en recyclen van textiel te verbeteren in Europa. Een van de werkpakketten in het kader van ECAP is gericht op het verminderen van de hoeveelheid textiel in het restafval door het vergroten van inzameling, hergebruik en recycling van post-consumer textiel.

Why_textiles

Dit document (pdf, 1.4 MB) is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de inzameling en verwerking van gebruikte textiel in gemeenten, afvalbedrijven, liefdadigheidsinstellingen en particuliere textielverzamelaars in Europa. Het biedt een overzicht van relevante problemen en links naar nuttige bronnen waar u meer te weten kunt komen. De behandelde onderwerpen omvatten relevant beleid, verzamelmethoden en hoeveelheden en ontwikkelingen.

Eindrapport ECAP: Naar een circulaire benadering van kleding en textiel

ECAP_eindrapport
Download het overzichtsrapport van ECAP (pdf, 1.2 MB). Het Europese project om textiel circulair te maken eindigt dit jaar. Rijkswaterstaat werkte binnen ECAP aan negen innovatieve pilots met fibre-2-fibre recycling. Ook stimuleerden we overheden om bedrijfskleding circulair in te kopen en meer textiel in te zamelen.

Meer nieuws, publicaties en hulpmiddelen

Op de website van ECAP vindt u nieuws over de voortgang en resultaten en publicaties de verschillende pilots en activiteiten. Ook vindt u daar een nieuwsbrief met informatie over de voortgang van de verschillende deelprojecten.

Lees ook:

>> Eerste grote kledingketen maakt collectie uit oude jeans
>> Reborn bedlaken: Nieuwste circulaire innovatie van linnenpartner Blycolin
>> Oude lakens in nieuwe werkkleding
>> WE Fashion zet textielafval om in fashionable sweaters

Preventing contamination

Download A guide to preventing contamination in the collection of used textile products, Implementation Programme VANG HHA, June 2020.

Presentatie Final Event

Download the presentation of the Final Event, 15 February 2019.

Download the booklet

cover_Circular_Textiles_Ready_to_Market

Download het boekje Circular Textiles Ready to Market.

Roadmap Textiel

Download de Roadmap Textiel of de flyer (in het Nederlands).
Download the Road map for the Dutch textile industry
or the flyer (in English).