Circulair inkopen in Baltic Sea Region

Rijkswaterstaat neemt deel aan het driejarig INTERREG project Circulair Inkopen in de Baltic Sea regio (Oostzeegebied). Het project loopt tot 2020 en heeft als doel om overheden in landen rondom de Oostzee circulair te laten inkopen. Zo kunnen ze de circulaire economie stimuleren. Door bij de inkoop van goederen en diensten rekening te houden met de hele levenscyclus van een product kan er efficiënter met materialen worden omgesprongen.

Wat doet Rijkswaterstaat?

De steden Aalborg (Denemarken), Malmö (Zweden) en een aantal gemeenten in Letland gaan pilots doen waarin ze bepaalde producten zoals meubilair en ICT circulair inkopen of als dienst afnemen. Rijkswaterstaat assisteert hen daarbij door mee te denken en expertise in te brengen.

De partners in het project hebben Rijkswaterstaat gevraagd vanwege de kennis en ervaring die wij hebben met circulair inkopen. Rijkswaterstaat helpt de andere partners uit Denemarken, Zweden, Letland, Polen, Finland en Rusland bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Zo gaven we begin van 2018 een training aan de partnerorganisaties en leveren we 1-op-1 mentoring aan de pilotsteden. Verderop in het traject geven we seminars voor inkopers en ontwikkelen we colleges voor studenten. Tot slot organiseren we in 2020 samen met de regio Rzeszow (Polen) het eindcongres over circulair inkopen.

Meer informatie

>> Circular Public Procurement project in de Baltic Sea Region


CPP-Baltic-Sea