Europese samenwerking

Project REBus

REBus (Resource Efficient Business Models) is een project in het kader van het EU-programma LIFE+. Dit programma steunt onder andere vernieuwende initiatieven die een bijdrage leveren aan de Europese milieudoelstellingen. Eén van die doelstellingen is het gebruik van grondstoffen weer in balans te brengen met de beschikbaarheid ervan. REBus Nederland wil inkopers en marktpartijen inspireren om al bij de eerste vraag naar een product of dienst na te denken over waardebehoud van grondstoffen in de gehele keten. REBus stimuleert het verkennen van nieuwe verdienmodellen, dit doen we door hierover gezamenlijk kennis op te doen en te delen. Rijkswaterstaat Leefomgeving is een van de partners binnen het project.

UNEP working group 4C

Rijkswaterstaat leidt een werkgroep in het kader van het 10-jarig programma van de UNEP. Met internationale partners ontwikkelen en verbeteren we diverse instrumenten op het gebied van de circulaire economie. Een greep van de geproduceerde producten is een online introductie voor circulaire aanbestedingen, een workshop voor budgethouders en beleidsmakers en een praktische training voor inkopers. Partners zijn: UNEP / 10YFP, ICLEI en Kirkman Company.

Advisory Group Green Public Procurement (GPP)

Rijkswaterstaat vertegenwoordigt Nederland in de formele adviesgroep over duurzame publieke aanbestedingen (Green Public Procurement GPP) van de Europese Commissie. Europees beleid over duurzame overheidsopdrachten worden besproken. Meer informatie: DG ENV op GPP en de adviesgroep.

Project ECAP

In het project ECAP werkt Rijkswaterstaat samen met de Britse organisatie WRAP, het Danish Fashion Institute, de Nederlands-Engelse organisatie MADE-BY en de London Waste and Recycling Board. Het project moet leiden tot de reductie van de hoeveelheid kleding die in Europa wordt gestort of verbrand met 90.000 ton per jaar in 2019. Bovendien streeft het project naar een besparing van waterverbruik met 588 miljoen m3 en een vermindering van CO2 emissie met 1,6 miljoen ton. Lees meer over het project ECAP.

SPP Next

Internationale publieke koplopers hebben zich verzameld in het collectief SPP Next. Rijkswaterstaat vervult hier de rol van secretaris. Deelnemers aan het project delen ervaringen en good practices op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen