Circulair inkopen

Afgedankte producten belanden vaak in de verbrandingsoven. Zonde, want kostbare grondstoffen gaan hierbij verloren. Rijkswaterstaat werkt, samen met andere partijen, in verschillende pilots aan de ontwikkeling van circulair inkopen.

In een circulaire economie bestaat afval niet meer. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. Circulair inkopen is het inzetten van het inkoopinstrument om productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en daarmee het aanjagen van de circulaire economie.

Door pilots uit te voeren leren we steeds beter wat ervoor nodig is om circulair te gaan inkopen. Die leerervaringen gebruikt Rijkswaterstaat om eigen inkoopprocessen te verbeteren. We passen de opgedane kennis ook toe in nieuwe pilots buiten Rijkswaterstaat. En stimuleren deelnemers daarbij hun kennis door te geven.

Green Deal

Binnen de Green Deal Circulair Inkopen ontdekken publieke en private inkopende partijen hoe circulair inkopen in de praktijk kan worden gebracht. Deelnemers zorgen ervoor dat circulair inkopen een structurele plek in inkoopbeleid krijgt.

In diverse sectoren

Lees over de praktijkvoorbeelden in de sectoren:

Meedoen?

Wilt u aan de slag met Circulair Inkopen? Meld u dan aan als partner van de Green Deal Circulair Inkopen of neem contact op met Rijkswaterstaat.

Europese samenwerking

Rijkswaterstaat werkt in verschillende partnerships over de grens aan de versnelling van de circulaire economie, zoals: project REBus, UNEP working group 4C, Advisory Group Green Public Procurement, project ECAP, SPP Next, circulair inkopen rondom de Baltische Zee. Lees meer over deze Europese samenwerking.