Beleid circulaire economie

Om te zorgen dat er in 2050 voor iedereen genoeg te eten is en noodzakelijke goederen zoals kleding en apparaten zijn, moet onze economie circulair worden. In een circulaire economie bestaat geen afval meer: producten worden efficiënter ontworpen en materialen zoveel mogelijk hergebruikt.

Rijkswaterstaat levert vanuit beleid en verschillende uitvoeringsprogramma’s een bijdrage aan deze transitie naar een circulaire economie. We werken bijvoorbeeld voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ en het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP).