Zwerfafval

Zwerfafval ontstaat op veel plekken en een deel ervan eindigt uiteindelijk via verschillende routes in de zee en vormt de plasticsoep. Door samen met stakeholders te werken aan schone wegen en water werkt Rijkswaterstaat mee aan de brede aanpak zwerfafval. Tot 2020 is Rijkswaterstaat ook kenniscentrum voor gemeenten.

Wilt u meer weten over de aanpak van zwerfafval?
Lees meer op de website Afval Circulair

Wilt u meer weten over de ophaalregeling van zwerfvuil?
Lees meer over de zwerfvuilophaalregeling

Wilt u meer weten over de laatste kennis en praktijkervaringen op het gebied van zwerfafval?
Lees meer op onze Kenniswijzer Zwerfafval

Wilt u meer weten over het landelijke zwerfafvalbeleid?
Lees meer over dit beleid in sectorplan 10 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3

Wilt u weten welke organisaties er actief zijn op het gebied van zwerfafval?
Vind ze in ons linkportaal.