Zwerfafval

Zwerfafval ontstaat op veel plekken en een groot deel ervan eindigt uiteindelijk via verschillende routes in de zee en vormt de plasticsoep. Rijkswaterstaat werkt met diverse partijen samen aan de aanpak van zwerfafval.

Wilt u meer weten over de aanpak van zwerfafval?

Lees meer op de website Afval Circulair

Wilt u meer weten over de ophaalregeling van zwerfvuil?

Lees meer over de zwerfvuilophaalregeling

Wilt u meer weten over de laatste kennis en praktijkervaringen op het gebied van zwerfafval?

Lees meer op onze Kenniswijzer Zwerfafval

Wilt u meer weten over het landelijke zwerfafvalbeleid?

Lees meer over dit beleid in sectorplan 10 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3