Waarom circulair textiel

De ecologische voetafdruk van de textielindustrie is groot. Het in hoge mate gebruik van land, water, energie en chemicaliën maakt de textielindustrie tot een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. En dat aandeel stijgt elk jaar exponentieel. Het is de hoogste tijd daar iets aan te doen.

Momenteel zijn dit de feiten:

  • De totale uitstoot van broeikasgassen door de textielindustrie zal in 2030 naar verwachting met 60 procent toenemen.
  • De arbeidsomstandigheden in de productielanden zijn vaak slecht.
  • Er is een sterke toename zichtbaar van textielproductie en -consumptie.
  • Doordat textiel minder wordt hergebruikt, groeit de afvalberg.
  • Wassen en drogen van kleding kost veel energie, water en wasmiddelen.
  • Textiel draagt bij aan de plasticsoep doordat kunststof vezels in het spoelwater terechtkomen.

In het rapport van KplusV kun je meer lezen over de toenemende kledingconsumptie.

Bij circulair textiel worden het wereldwijde grondstoffenverbruik en de productie van afval teruggedrongen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van hergebruik, of door afval te recyclen tot nieuwe grondstoffen. Op die manier kan circulair textiel bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en algemene uitputting van de aarde.

Wil je weten hoe jij kan bijdragen aan een circulaire textielketen? Kijk dan bij de doelgroep waar jij deel van uitmaakt.