Circulair textiel bevorderen

RWS Leefomgeving en het ministerie van IenM / IenW werk(t)en mee in de volgende projecten om textielinzameling en recycling te verbeteren:

ECAP and used textiles

Het European Clothing Action Plan (ECAP) heeft als doel textielconsumptie te verminderen en recyclen van textiel te verbeteren in Europa. Een van de werkpakketten in het kader van ECAP is gericht op het verminderen van de hoeveelheid textiel in het restafval door het vergroten van inzameling, hergebruik en recycling van post-consumer textiel.

Why_textiles

Dit document (pdf, 1.4 MB) is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de inzameling en verwerking van gebruikte textiel in gemeenten, afvalbedrijven, liefdadigheidsinstellingen en particuliere textielverzamelaars in Europa. Het biedt een overzicht van relevante problemen en links naar nuttige bronnen waar u meer te weten kunt komen. De behandelde onderwerpen omvatten relevant beleid, verzamelmethoden en hoeveelheden en ontwikkelingen.

Fibre-to-fibre-tool

Een ander werkpakket binnen ECAP was gericht op gebruik van gerecyclede vezels in nieuwe kleding door middel van pilots. Alle resultaten en ervaringen zijn samengebracht in een tool. De tool is bedoeld voor professionals in de textielindustrie, zowel voor mensen die zich bezig houden met fashion als bedrijfskleding en linnengoed, ontwerpers en textielrecyclers daarbij inbegrepen. Met de tool willen we professionals inspiratie bieden om zelf met circulair textiel aan de gang te gaan.

fibre-to-fibre-tool

Brochure Textielinzameling op de kaart

In 2012 verscheen voor gemeenten de brochure Textielinzameling op de kaart. Uit de afvalcijfers blijkt dat jaarlijks het merendeel van het afgedankte textiel bij het restafval eindigt. Gescheiden afval is goed voor het milieu en levert geld op. De brochure is nog steeds actueel en geeft tips aan gemeenten hoe dit het beste aan te pakken. Zo weten veel mensen niet goed wat er wel en niet in kledingcontainers mag. Het is daarom belangrijk inwoners daarover duidelijke informatie te geven. 
Voor de brochure maakten we gebruik van verschillende onderzoeken: Eureco voerde voor VHT en Agentschap NL een analyse uit om te bepalen wat aandacht voor kledinginzameling kan opleveren. TNS-NIPO deed in opdracht van Milieu Centraal onderzoek naar opvattingen van de consument over textielinzameling.

Green Deal Textielinzameling

In 2012 sloten 15 partijen de Green Deal Textielinzameling af. Doel is om te komen tot een halvering van het textiel in het restafval. De partijen hebben een nieuwe eenduidige scheidingsregel afgesproken: Lever alle textiel apart in, ook als het versleten of kapot is. Bijna alles kan hergebruikt worden. Steeds meer gemeenten en textielinzamelaars passen die regel toe. In 2016 is de Green Deal textielinzameling afgerond met een rapport (pdf, 3.4 MB). Daaruit blijkt dat grote verbeteringen van de inzameling niet vanzelf tot stand komen. Er is een gezamenlijk verdienmodel nodig om meer en beter te kunnen recyclen.

Massabalans

Nederlanders leveren jaarlijks 136 kTon textiel en schoenen in bij kledingbakken of kringloopwinkels. Tegelijkertijd verdwijnt 169 kTon bij het restafval. Dat blijkt uit de Massabalans Textiel 2018 (pdf, 2.4 MB) die FFact voor Rijkswaterstaat maakte. De Massabalans is een van de bijlagen bij het Beleidsprogramma Circulair Textiel. Het textiel in het restafval wordt verbrand. Het gescheiden textiel wordt gesorteerd. Ongeveer 53% daarvan kan worden herdragen, terwijl 33% geschikt is voor recycling. Het meeste textiel uit Nederland gaat overigens naar het buitenland.

Textiel opnieuw

De innovatie in hergebruik van textielvezel werd gestimuleerd door verschillende demonstratieprojecten. Texperium liet in samenwerking met KLM zien wat er van vezelmateriaal van afgedankte uniformen kan worden gemaakt. Resultaten zijn te vinden bij Texperium. Bekijk ook het filmpje over het project.

Vervolgens heeft WE Fashion samen met Texperium en REMO in 2013 een trui en vest uit gerecyclede uniformen op de markt gebracht. Hiermee werd aangetoond dat hoogwaardige recycling van textiel mogelijk is. Van in Nederland vervezelde truien en colberts zijn in Italië garens gemaakt die zijn gebruikt om in totaal 6.000 truien en vesten voor WE te maken. REMO heeft de milieuwinst berekend en via de REMO-key consumenten hierover geïnformeerd. Voor meer informatie, bekijk het evaluatierapport, Texperiumoverzicht textielrecycling of REMO.

Het internationale project European Clothing Action Plan pakt dit verder op in 9 pilots met verschillende mode- en werkkledingbedrijven. Doel is dat steeds meer bedrijven hiermee aan de slag gaan zodat kleding gemaakt van gerecycled textielmateriaal business as usual wordt. Meer informatie is te vinden op onze website en op die van ECAP.


‘Met de REMOkey zien kopers precies welke weg hun kleding heeft afgelegd en wat de milieuwinst is.’

Fibre-to-fibre-tool