Ontwerpen en produceren van duurzaam circulair textiel

De milieudruk van textiel is hoog. Vooral bij productie en gebruik. Producenten kunnen kiezen voor duurzame materialen, waaronder het gebruik van gerecyclede grondstoffen. Ook design speelt een belangrijke rol zoals producten die zo zijn ontworpen dat ze lang meegaan, makkelijk te repareren of up-to-date te maken zijn en waarvan de grondstoffen uiteindelijk makkelijk terug te winnen zijn.

Duurzame grondstoffen

In 2017 lanceerde Modint de Sustainable Material Guide voor de textielsector. Deze gids is gemaakt met een bijdrage van Rijkswaterstaat. De gids bundelt informatie over duurzaamheid van textielvezels en -processen voor inkopers, ontwerpers en MVO-managers van bedrijven.

Impuls businessmodel lenen

Er zijn nu vijf fashion libraries in Nederland actief die via een abonnementsysteem kleding uitlenen en verdienen aan die transacties. Dat kun  je duurzaam noemen, omdat kleding langer wordt gebruikt en minder kleding wordt (mis)gekocht.

Het leen-businessmodel staat nog in de kinderschoenen. Zowel klanten als merken en retailers moeten er aan wennen. Om het model een impuls te geven is o.l.v. Greenwish een monitorsysteem ontwikkeld dat inzicht geeft in de business en de kwaliteit van kleding. De volgende stap is samenwerking met merken zodat zij zicht krijgen op de potentie van de business. Ook voor de fashion libraries is de samenwerking interessant. Zij kunnen zo hun collecties interessant houden.

Fast fashion

Fast fashion is het systeem waarin consumenten fashion consumeren als ‘wegwerpkleding’. Kenmerkend is de omvang en snelheid van kledingproductie en consumptie. De verdienmodellen van modebedrijven faciliteren en versterken het wegwerpgedrag. Daarmee ontstaat er een groeiende druk op kostprijs, kwaliteit en ketenpartijen.

IenW en Rijkswaterstaat gaven K+V opdracht oorzaken en opvattingen over van Fast Fashion te onderzoeken. K+V concludeert dat kleding van fast fashion-kledinglijnen niet altijd verschilt van conventionele kledinglijnen en fast fashion dus in feite niks zegt over de kwaliteit (of prijs) van de kleding. Het advies is daarom fast fashion als een verschijnsel van het hedendaags consumentisme te beschouwen waarin alle actoren een rol spelen (van consumenten tot bedrijven tot overheden). Er is een systeemverandering zoals circulaire economie nodig om daarin verandering te brengen. Vervolgens worden in het rapport (pdf, 3.3 MB) de werking en haalbaarheid van verschillende maatregelen van overheid en industrie en ook handelingsperspectieven van de consument beschreven.

Circulair design

Circulair ontwerpen is een van de pijlers van Circulaire Economie. Het is van belang voor:

  • de kwaliteit en daarmee de levensduur van producten
  • de recycling van grondstoffen
  • het gemak waarmee producten gerecycled kunnen worden
  • de mogelijkheden om gerecycled materiaal in een product te gebruiken.

Meer informatie:

Duurzame productieprocessen

Solidaridad voerde een project uit om het productieproces van leveranciers in Bangladesh te verduurzamen. Centraal stond een vermindering van het energie- en watergebruik. Achttien bedrijven deden mee. Na afloop is het project uitgebreid naar tweehonderd bedrijven en hebben ook vijf bedrijven in China zo’n traject doorlopen. Meer informatie in Reducing the environmental impact of garments consumed in The Netherlands (Bangladesh), Cleaner Production in China en bij Solidaridad.

Denim deal

Om het gebruik van post-consumer gerecycled katoen in de productie van nieuwe spijkerbroeken verder te stimuleren is op 29 oktober 2020 de Denim Deal door staatssecretaris Van Veldhoven ondertekend met diverse partijen uit de gehele denimketen. Van textielafvalverwerkers, vervezelaars/spinners, weverijen, productiebedrijven, merkeigenaren, tot aan detailhandelaren, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en de Metropoolregio Amsterdam. Zie Kamerbrief over ondertekening Denim Deal.

In de Denim Deal is afgesproken dat de deelnemende merken Scotch & Soda, Kuyichi en MUD Jeans voor het einde van 2023 samen 3 miljoen spijkerbroeken maken met daarin 20% post-consumer gerecycled katoen. Daarnaast werken alle partijen zo snel mogelijk toe naar een industriële standaard van minimaal 5% post-consumer gerecycled materiaal in alle denim kledingstukken  Indien mogelijk wordt deze standaard in volgende jaren steeds verder verhoogd.

Met deze afspraken worden eerste stappen gezet voor het sluiten van de denimketen. De ervaringen kunnen worden gebruikt voor verdere opschaling en voor het circulair maken van andere textiel productketens. Inmiddels doen ook PVH Europe (oa Calvin Klein, Tommy Hilfiger) en JOG (Jeans Centre en Garcia) als nieuwe partijen mee met de Denim Deal.

Nauwkeurigheid van labels in kleding

De Fibersort-technologie sorteert textiel op basis van samenstelling met infrarood. Bij gebruik van deze technologie kwamen verschillen aan het licht tussen de samenstelling volgens Fibersort en die volgens de labels in de kleding. IenW en Rijkswaterstaat gaven Circle Economy de opdracht hiernaar onderzoek te doen. Uit een steekproefanalyse blijkt dat vooral bij meervoudige vezelsamenstelling de labels onnauwkeurig zijn. Voor de recycling vormt dit geen probleem, want de meeste recyclers gaan niet af op de labels om vast te stellen om welke grondstof het gaat. De verplichte aanwezigheid van het label zelf is wel een belemmering voor de recycling omdat het voorgeschreven materiaal van het label vaak niet hetzelfde is als dat van het kledingstuk zelf.

Lees het rapport Kledinglabels, nauwkeurig of niet (pdf, 6 MB).

IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat