Milieudruk en klimaatimpact textiel

De milieudruk van textiel is hoog, met name bij de grondstofproductie en vooral de katoenteelt. Ruim een kwart van de wereldwijde textielstroom bestaat uit katoen. In Nederlandse kleding wordt in verhouding veel katoen gebruikt. De milieudruk is ook hoog door het grote energie-, water- en chemicaliënverbruik bij de productie van garens, stoffen en confectie. Ook het wassen en drogen kost veel energie, water en wasmiddelen. Bovendien draagt het wassen van textiel bij aan de plastic soep, doordat kunststof vezels met het waswater wegspoelen.

Milieuwinst textiel

Milieuwinst is overal in de keten mogelijk: bij producenten, modebedrijven, consumenten en recyclers. Dat kan door te kiezen voor duurzame materialen zoals gerecyclede materialen of biokatoen. Of door katoen te vervangen door een gewas dat minder water of kunstmest gebruikt, zoals hennep of vlas (linnen). Ook kunststoffen gemaakt van natuurlijk materiaal zoals viscose kunnen voor verlaging van milieudruk zorgen. Deze alternatieven zijn goed voor de biodiversiteit en vergen minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Textiel- en modebedrijven kunnen ook milieuwinst boeken met maatregelen die energie, water en dus kosten besparen. Tot slot is winst te behalen door de levensduur van textiel te verlengen. Daar kunnen modebedrijven wat aan doen met hun design en kwaliteit.

Voor inspiratie: Iedereen doet wat.

Andere branches

Bedrijven uit andere branches kunnen ook bijdragen aan het verlagen van de milieudruk. Denk bijvoorbeeld aan:

het water-, wasmiddel- en energieverbruik van wasmachines.
een filter dat de emissie van vezels naar het oppervlaktewater vermindert
wasmiddelen die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Minder Microplastics in ons Milieu

Stakeholdernetwerk: ‘Iedereen draagt bij’

Met steun van het ministerie IenW wil een diverse groep stakeholders hier het naadje van de kous van weten. Het gaat om stakeholders uit de kleding-, wasmachine- en wasmiddelenbranche, kennisinstituten, waterschappen en NGO’s . Uiteindelijk zullen de verschillende stakeholders uit deze keten passende maatregelen nemen. Ieder op zijn eigen terrein, maar met dezelfde doelstelling: ‘het verminderen van emissie van microplasticvezels uit kleding naar het milieu’.

Microplasticvezels uit kleding
Er wordt steeds meer bekend over microplastics in het milieu. We weten dat synthetische kleding bijdraagt aan de uitstoot van microplastics, door productie, dragen, wassen en drogen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die bijdrage precies is, en nóg belangrijker – ook niet precies hoe de bijdrage van kleding aan het microplastics-probleem het beste verminderd kan worden.

Met de gezamenlijke aanpak willen de stakeholders het volgende bereiken:

  • Het issue microplasticsvezels uit kleding is breed bekend bij consumenten en producenten;
  • Microplasticvezel-emissie uniform kunnen meten in de keten;
  • Netwerkpartners ondernemen – doelmatig en proportioneel - actie om emissie van microplasticvezels uit kleding te verminderen;
  • Nieuwe inzichten en uitdagingen op het gebied van microplastics uit kleding (kennisuitwisseling) bijhouden en daar op inspelen met best practices die gedeeld worden.

Lopende initiatieven:

Meer weten? Neem contact op met Mireille.Reijme@rws.nl.

Consumenten

Consumenten spelen een rol bij het minder consumeren van textiel en maken de keuze voor duurzame kleding. Ook door textiel langer te gebruiken, het op lagere temperatuur te wassen en te repareren en na gebruik als herbruikbaar textiel aan te bieden kunnen zij verschil maken.

Wanneer textiel wordt afgedankt en niet meer opnieuw te gebruiken is, kan het door mechanische en chemische recycling weer teruggebracht worden in de keten. Dit vergt nog tijd en innovatie.

Meer informatie

Informatie over de milieudruk van textiel vindt u in het LCA-rapport van CE Delft in het Nederlands en het Engels.

In 2015 is door CE Delft een aanvullend rapport (pdf, 1.2 MB) geschreven met milieu-informatie voor Milieu Centraal.

In 2019 verscheen nog een update. Zie de samenvatting van Milieu Centraal.