Milieudruk en klimaatimpact textiel

De milieudruk van textiel is hoog, met name bij de grondstofproductie en vooral de katoenteelt. Ruim een kwart van de wereldwijde textielstroom bestaat uit katoen. In Nederlandse kleding wordt in verhouding veel katoen gebruikt. De milieudruk is ook hoog door het grote energie-, water- en chemicaliënverbruik bij de productie van garens, stoffen en confectie. Ook het wassen en drogen kost veel energie, water en wasmiddelen. Bovendien draagt het wassen van textiel bij aan de plastic soep, doordat kunststof vezels met het waswater wegspoelen.

Milieuwinst textiel

Milieuwinst is overal in de keten mogelijk: bij producenten, modebedrijven, consumenten en recyclers. Dat kan door te kiezen voor duurzame materialen zoals gerecyclede materialen of biokatoen. Of door katoen te vervangen door een gewas dat minder water of kunstmest gebruikt, zoals hennep of vlas (linnen). Ook kunststoffen gemaakt van natuurlijk materiaal zoals viscose kunnen voor verlaging van milieudruk zorgen. Deze alternatieven zijn goed voor de biodiversiteit en vergen minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Textiel- en modebedrijven kunnen ook milieuwinst boeken met eenvoudige maatregelen die veel energie, water en dus kosten besparen. Tot slot is winst te behalen door de levensduur van textiel te verlengen. Daar kunnen modebedrijven wat aan doen met hun design en kwaliteit.

Andere branches

Bedrijven uit andere branches kunnen ook bijdragen aan het verlagen van de milieudruk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het water-, wasmiddel- en energieverbruik van wasmachines.
  • een filter dat de emissie van vezels naar het oppervlaktewater vermindert
  • wasmiddelen die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Consumenten

Consumenten spelen een rol bij het minder consumeren van textiel en maken de keuze voor duurzame kleding. Ook door textiel langer te gebruiken, het op lagere temperatuur te wassen en te repareren en na gebruik als herbruikbaar textiel aan te bieden kunnen zij verschil maken.

Wanneer textiel wordt afgedankt en niet meer opnieuw te gebruiken is, kan het door mechanische en chemische recycling weer teruggebracht worden in de keten. Dit vergt nog tijd en innovatie.

Meer informatie

Informatie over de milieudruk van textiel vindt u in het LCA-rapport van CE Delft in het Nederlands en het Engels.

In 2015 is door CE Delft een aanvullend rapport (pdf, 1.2 MB) geschreven met milieu-informatie voor Milieu Centraal.

In 2019 verscheen nog een update. Zie de samenvatting van Milieu Centraal.