Kopen en gebruiken van duurzaam en circulair textiel: Consumenten

Inzicht in gedrag van consumenten: Verduurzaming consumentengedrag

Hoe denkt de consument over duurzame mode? Dat was de centrale vraag bij een onderzoek naar gedrag en communicatie over duurzaamheid op de winkelvloer in 2013. Consumenten gaven een reactie op verschillende communicatie-uitingen en termen over duurzame kleding. Drie bedrijven deden een experiment in hun winkels en bekeken welke manier van communiceren effect had op de verkoopcijfers. Lees in het rapport wat dit project heeft opgeleverd.

Consumptiepatroon

In 2013 en 2014 werd internationaal onderzoek uitgevoerd onder jonge consumenten (16-35 jaar) over duurzaamheid en mode. In Nederland kopen jonge consumenten minder vaak kleding en geven ook minder uit dan het gemiddelde van de onderzochte landen. Veel kleding wordt online gekocht. Toch is het consumptiepatroon van de jonge consumenten in Nederland minder duurzaam als je kijkt naar de aanschaf van tweedehandskleding of de manier waarop jonge consumenten kleding afdanken, vaak op zo'n manier dat het kan niet worden hergebruikt of gerecycled. Een consumentenonderzoek voor ECAP over de periode 2016 tot 2019 laat hetzelfde beeld zien, al neemt de belangstelling voor duurzamere manieren om kleding af te danken toe. Zie voor de resultaten het rapport Consumer research for ECAP 2016-2019 – key findings en het Nederlandse rapport (pdf, 2.1 MB) van het onderzoek uit 2014, een presentatie (pdf, 1.4 MB) van de resultaten daarvan, een Nederlandse samenvatting (pdf, 1.2 MB) van het onderzoek of het complete onderzoek (pdf, 11 MB).

Retailers kunnen resultaten van dit consumentenonderzoek gebruiken om hun klanten aan te sporen ook op duurzaamheid te letten. In een rapport worden de resultaten voor verschillende typen consumenten gepresenteerd en wordt uitgelegd aan de hand van een fictief bedrijf hoe retailers de resultaten zouden kunnen gebruiken. Lees meer in het rapport (pdf, 2.1 MB).

Communicatie

Modemerken en winkelbedrijven in mode en textiel zijn soms huiverig om informatie over duurzaamheid aan hun klanten te geven. Dat komt deels door gebrek aan kennis. Om daar wat aan te doen is samen met een werkgroep van bedrijven en steun van het ministerie van IenW kennis bij elkaar gebracht op de website communicatieduurzaamtextiel.nl.

* Milieu Centraal

Consumenten kunnen informatie over duurzaamheid in mode en textiel vinden op de website van Milieu Centraal. Daar zijn ook de resultaten te vinden van een onderzoek naar feiten en fabels over textielinzameling en -recycling. Ook is een Love your clothes-campagne gestart die laat zien hoe je zo lang mogelijk van je kleren kunt genieten en tegelijkertijd goed bezig bent voor mens en milieu.

* Sustainable Fashion Week

Elk jaar in oktober rond de Dag van de Duurzaamheid vindt de Sustainable Fashion Week plaats. Tijdens die week wordt in winkels en via evenementen duurzame mode zichtbaar gemaakt. De organisatie is in handen van Goodbrandz in samenwerking met andere partners. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt dit initiatief.

Wassen en energiebesparing

In Nederland wassen we gemiddeld op 40 graden. Energiebesparing door te wassen op 30 graden en met een volle trommel is een maatregel die iedere consument kan toepassen. Ook minder gebruikmaken van de droger helpt. Ongeveer 70% van het wasgoed van huishoudens komt in een droger terecht, dat zorgt voor ongeveer 20% van de totale milieu-impact van het textiel dat we gebruiken. Dat is meer dan men in landen als Duitsland en Italië gewend is te doen.

Plasticsoep

Door slijtage van synthetische kleding tijdens het produceren, dragen en wassen ontstaan micro-plasticvezels. Het RIVM heeft onderzocht welke mogelijke maatregelen genomen kunnen worden om de hoeveelheid microplastics afkomstig van kleding te verminderen. Ze kijken daarbij naar handelingsperspectieven voor alle partijen in de keten. Eind 2019 is een brede groep stakeholders bijeen gekomen om te praten over een aanpak. Belangrijke aandachtspunten zijn: het ontwikkelen van een kennisagenda en samenwerking om maatregelen te treffen die het probleem terugdringen ('no regret' maatregelen).

Lees onder het item  ‘minder microplastics in ons milieu’ meer over dit onderwerp.

Circulaire ambachtscentra

In 2020 is gestart met de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra. Doel van deze centra is hergebruik en reparatie te stimuleren door activiteiten van milieustraten, kringloopwinkels, weggeefwinkels samen te brengen. Veel gemeenten maken dit mogelijk en stimuleren hergebruik en reparatie.