Kopen en gebruiken van duurzaam en circulair textiel: Bedrijfsleven

Inkoop producten gemaakt met gerecyclede grondstoffen

De rijksoverheid vervult als grote marktpartij een voorbeeldfunctie door voor nieuwe bedrijfskleding en uniformen gerecyclede vezels voor te schrijven. In 2015 is een pilot uitgevoerd voor inkoop van overalls en handdoeken met minimaal 10% post-consumer textielvezels. Na een marktconsultatie in mei 2014 is een Request for Information gepubliceerd op Tenderned. De resultaten daarvan zijn gebruikt voor het opstellen van eisen voor een aanbesteding. De aanbesteding heeft de aanschaf van handdoeken met een 36% postconsumer materiaal opgeleverd en overalls met 16%. Voor meer informatie zie PIANOo en de REBus-pagina.

Retourstroom van afgedankte bedrijfskleding Rijk

Het ministerie van Defensie zamelt al vele jaren kleding en textiel in en laat dit sorteren. Daardoor is hergebruik en recycling mogelijk en kunnen kosten worden bespaard. Er zijn voorschriften voor het inleveren van kleding. Deze voorschriften zijn oorspronkelijk ingegeven door veiligheid en marktwaarde maar helpen ook om de impact te verminderen. Op basis van een onderzoek wordt de retourstroom nu verder geoptimaliseerd om de milieufootprint van de overheid maximaal te verminderen. Lees de resultaten in het rapport. De categoriemanager Bedrijfskleding Rijk heeft er voor gezorgd dat ook de andere ministeries van het systeem van Defensie gebruik kunnen maken.

Duurzame innovatie door functioneel specificeren

Voor het opstellen van eisen voor aanbesteding kan het de moeite waard zijn om de eisen functioneel te specificeren in plaats van technisch. Dat geeft leveranciers de kans om nieuwe producten te introduceren.  In de pilot van Defensie voor gebruik van gerecyclede vezels is daar ervaring mee opgedaan. Royal Haskoning heeft de ervaringen beschreven in de notitie Functioneel specificeren bedrijfskleding (pdf, 254 kB).

Kennisoverdracht binnen de overheid

De Rijksoverheid geeft kennis en ervaring door aan inkopers van bedrijfskleding bij andere overheden. Dat doen we onder andere door het Leernetwerk bedrijfskleding en textiel. Meer informatie is te vinden op de website van Pianoo. Ook inkopers van bedrijven kunnen van deze informatie gebruik maken.

In 2020 wordt gestart met een bigbuyersgroep voor de inkoop van circulair textiel door met name gemeenten.

Zie ook de masterclasses en rapporten van ECAP over bedrijfskleding en inkoop.

Bedrijfskleding in de markt zetten

Returnity® bedrijfskleding is gemaakt van cradle-to-cradle-stof die bovendien geschikt is voor recycling. De bedrijfskleding wordt in de markt gezet met een circulair businessmodel waarbij de afgedankte kleding weer retour gaat om grondstof te vormenvoor nieuwe Returnity® producten. Een pilot bij Rijkswaterstaat laat zien dat dit nieuwe businessmodel prima past binnen de aanbestedingsregels voor de overheid. Binnen het internationale De pilot duurde twee jaar om ook een recyclingcyclus door te maken. Het businessmodel biedt ook mogelijkheden om kleding die is ingeleverd opnieuw te gebruiken.

De resultaten van de genoemde projecten zijn te vinden via REBus. Dit was een Europees LIFE-project dat zich richt het ontwikkelingen van businessmodellen voor efficiënt grondstofgebruik (Resource Efficient Businessmodels). Rijkswaterstaat was een van de projectpartners in REBus.

In het internationale European Clothing Action Plan zijn door drie verschillende bedrijfskledingbedrijven pilots gedaan om producten te maken met gerecyclede grondstoffen. Die pilots laten zien dat in de bedrijfskledingsector het gebruik van gerecyclede vezels goed mogelijk is. Over elke pilot en de ervaring die Havep, Schijvens en Tricorp daarbij hebben opgedaan, is een case study gemaakt.