Sectorplan kleding en textiel

De brancheorganisaties Modint en INretail hebben in 2019 het Sectorplan kleding en textiel opgesteld. Hierin staat de Roadmap circulair textiel (pdf, 1.1 MB) uitgewerkt en beschrijven zij wat er zoal nodig is om een circulaire economie binnen de textielbranche te bereiken. Veel bedrijven in de kleding- en textielsector investeren al in het verbeteren van productieomstandigheden op het gebied van milieu, dierenwelzijn en de mensenrechten. En zijn daarmee op de goede weg. In onderstaande figuur worden de initiatieven van de Nederlandse textielsector weergegeven:

Per thema wordt getoond welke initiatieven de Nederlandse textielsector al opgepakt heeft van 2012 tot en met 2020
Initiatieven van de Nederlandse textielsector. Bron: Sectorplan

De brancheorganisaties zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak uiteindelijk de grootste impact zal hebben.

Gezamenlijke aanpak voor verandering

Binnen de consumentenmarkt zoeken veel bedrijven momenteel naar nieuwe technische toepassingen die passen binnen hun bestaande verdienmodel. Waar nodig onderzoeken zij daarbij ook nieuwe verdienmodellen. Bedrijven zijn er daardoor steeds meer van bewust dat een duurzaamheidsstrategie nodig is om nu, maar ook in de toekomst, relevant te blijven.

Zo ook de mode– en textielbedrijven. Binnen deze branche zoeken bedrijven al volop naar oplossingen voor een toenemende vraag van de consument naar duurzame kleding. De brancheorganisaties Modint en INretail pleiten daarbij voor een aanpak waarbij de risico’s voor mens, milieu en dierenwelzijn zijn meegenomen. In het door hen opgestelde Sectorplan kleding en textiel hebben zij daarvoor de volgende uitdagingen opgesteld:

 • Kennis uitwisselen
 • innovaties toepasbaar en haalbaar maken voor de hele kleding- en textielsector;
 • Nieuwe verdienmodellen stimuleren
 • Invulling geven aan producentenverantwoordelijkheid.

Van uitdaging naar actie

Deze uitdagingen zijn vervolgens vertaald naar vier onderwerpen waarin diverse actiepunten zijn opgenomen:

 1. Kennisoverdracht van en naar alle schakels in de keten.
  Acties:
 • Ontwerp en productontwikkeling
 • Rol consument
 • Labelsysteem duurzaamheid kleding
 1. Realiseren van innovatie en beschikbaarheid van gerecyclede en hernieuwbare materialen en technieken.
  Acties:
 • Meer gerecyclede content
 • Duidelijkheid recycling
 • Gerecyceld katoen
 1. Beperkende nationale en internationale wet- en regelgeving identificeren.
  Acties:
 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid recycled textiel
 • Chemical legacy
 • Etikettering van textiel
 • Bevorderen inzameling textiel
 1. Bestaande verdienmodellen binnen een markt die sterk onder druk staat stimuleren.
  Acties:
 • Pilots
 • Herinrichten bedrijfsmodel gebaseerd op R-strategie
 • Van lineair naar circulair model

Deze geschetste stappen en uitdagingen lijken veelbelovend, maar ze vragen wel om financiële middelen en regie. De textielsector ziet onder meer mogelijkheden om met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) financiële ondersteuning vanuit de sector te realiseren. Met als doel om circulaire initiatieven te blijven ondersteunen om innovatie te stimuleren. De genoemde acties moeten bijdragen aan het samenbrengen van álle duurzaamheidsactiviteiten om daarmee het proces richting een circulaire economie te versnellen. Met als doel: een circulaire kleding- en textielsector met goede productieomstandigheden voor mens, dier en milieu in 2050.