Duurzame mode

RWS Leefomgeving en het ministerie van IenM werkten mee in de volgende projecten:

MVO-strategie

Tien modebedrijven ontwikkelden in 2010 onder leiding van Made By een strategie om in hun collecties meer duurzame materialen te gebruiken. De plannen tellen op tot gemiddeld 25% meer duurzaam materiaalgebruik in de betreffende collecties in 2015. Zie het eindrapport van het project. Made By heeft intussen veel meer bedrijven op weg geholpen. Informatie over het huidige trainingsaanbod en hulpmiddelen is te vinden op de website www.made-by.org.

Circulaire economie in de textiel

Rijkswaterstaat Leefomgeving heeft namens het toenmalige ministerie Infrastructuur en Milieu in 2015 meegewerkt aan de uitvoering van het 'Plan van aanpak Verduurzaming van de Textielsector', ook wel 'Groen is de Rode Draad' genoemd. De werkgroep circulaire economie is in 2016 omgevormd tot het Platform Circulair Textiel. Met Modint in de rol van coördinator werken ketenpartijen in het platform samen aan een roadmap circulair textiel. Gelukkig beginnen we niet bij nul. Veel ketenpartijen hebben al initiatieven genomen. Daar bouwen we op voort. Begin 2017 zijn de prioriteiten voor samenwerking vastgesteld. In mei 2017 heeft het platform de definitieve versie van de Roadmap Circulair Textiel (pdf, 1.1 MB) opgesteld. In de bijlage (pdf, 1.4 MB) vindt u de initiatieven van de deelnemers aan het Platform circulair textiel. Download de samenvatting van de Roadmap Circulair Textiel (pdf, 664 kB) of de flyer (pdf, 356 kB).
Download de Engelse versie van de Roadmap of de Engelse flyer.

Van Plan van aanpak naar Convenant

In 2016 was dit plan van aanpak de basis voor het Convenant duurzame kleding en textiel. Hierin hebben de kleding- en textielsector, de overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden samen afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de textielsector. Dat moet er voor zorgen dat de internationale textielketen eerlijker, duurzamer, milieu- en diervriendelijker en veiliger wordt. Meer informatie is te vinden op de website van de SER. De eerste helft van 2017 maakten de deelnemende bedrijven een MVO-plan op basis van de risico's voor mensen en milieu. Ook werden collectieve activiteiten opgestart op het terrein van duurzame grondstoffen en water, energie en chemicaliën. Daar was Rijkswaterstaat Leefomgeving bij betrokken.

Textielproductie in Bangladesh en China

Solidaridad voerde een project uit om het productieproces van toeleveranciers in Bangladesh te verduurzamen. Achttien bedrijven deden mee en ook in China hebben vijf bedrijven zo’n traject doorlopen. Centraal stond een vermindering van het energie- en watergebruik. Na afloop is het project uitgebreid naar tweehonderd bedrijven. Meer details zijn te vinden in Reducing the environmental impact of garments consumed in The Netherlands (Bangladesh), Cleaner Production in China en bij Solidaridad.

Duurzame grondstoffen

Onlangs werd de Sustainable Material Guide voor de textielsector gelanceerd. Deze gids is gemaakt door Modint met een inhoudelijke en financiële bijdrage van het toenmalige ministerie IenM en Rijkswaterstaat. De gids bundelt informatie over duurzame textielvezels en processen van de meest gebruikte textielmaterialen voor inkopers, ontwerpers en MVO-managers. De Sustainable Material Guide is bij Modint verkrijgbaar.

Fact sheets

Voor professionals in de modesector en –retail zijn ook acht praktische factsheets gemaakt met informatie over duurzame keuzen. Deze zijn te vinden op de website van Modint. De factsheets gaan bijvoorbeeld over grondstoffen zoals katoen en wol en het water- en energiegebruik. Maar ook over productiemiddelen, chemicaliën en afvalwater.

Verduurzaming consumentengedrag

Hoe denkt de consument over duurzame mode? Dat was de centrale vraag bij een onderzoek naar gedrag en communicatie over duurzaamheid op de winkelvloer. Consumenten deden mee aan een onderzoek en gaven een reactie op verschillende communicatie-uitingen en termen over duurzame kleding. Drie bedrijven deden een experiment in hun winkels en bekeken welke manier van communiceren effect had op de verkoopcijfers. Lees in het rapport wat dit project heeft opgeleverd.

Inzicht in gedrag van consumenten

In 2013 werd een groot internationaal onderzoek uitgevoerd onder jonge consumenten (16-35 jaar) over duurzaamheid en mode. Zie voor de resultaten het Nederlandse rapport (pdf, 2.1 MB) over duurzame consumptie onder jongeren. In 2014 werd het onderzoek herhaald en deed Nederland ook mee. De resultaten zijn in 2015 gepubliceerd. Het blijkt dat het consumptiepatroon van de jonge consumenten in Nederland minder duurzaam is dan in andere landen. In Nederland kopen jonge consumenten minder vaak kleding en geven ook minder uit dan het gemiddelde van de onderzochte landen. Meestal wordt kleding online gekocht. Een vijfde van de jonge consumenten in Nederland geeft aan niets te doen om hun kleding te laten recyclen, omdat ze niet weten hoe dat moet. Dat zijn een paar van de conclusies uit het onderzoek. Zie voor meer informatie een presentatie (pdf, 1.4 MB) van de resultaten, een Nederlandse samenvatting (pdf, 1.2 MB) van het onderzoek of het complete onderzoek (pdf, 11 MB).

Retailers zouden de resultaten van dit onderzoek onder jonge consumenten (16 tot 35 jaar) kunnen gebruiken om hun klanten aan te sporen ook op duurzaamheid te letten. In een apart rapport worden de resultaten voor verschillende typen consumenten gepresenteerd en werd uitgelegd hoe de retailers de resultaten zouden kunnen gebruiken aan de hand van een fictief bedrijf. Lees meer in het rapport (pdf, 2.1 MB).

Informatie voor consumenten

Modemerken en winkelbedrijven in mode en textiel zijn soms huiverig om informatie over duurzaamheid aan hun klanten te geven. Dat komt deels door gebrek aan kennis. Om daar wat aan te doen is samen met een werkgroep van bedrijven en steun van IenM (nu IenW) kennis bij elkaar gebracht op de website communicatieduurzaamtextiel.nl.

Consumenten kunnen informatie over duurzaamheid in mode en textiel vinden op de website van Milieu Centraal. Daar zijn ook de resultaten te vinden van een onderzoek naar feiten en fabels over textielinzameling en -recycling.

Sustainable Fashion Week

Elk jaar in oktober rond de Dag van de Duurzaamheid vindt de Sustainable Fashion Week plaats. Tijdens die week wordt in winkels en via evenementen duurzame mode zichtbaar gemaakt. De organisatie is in handen van Goodbrandz in samenwerking met andere partners. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt dit initiatief.