Collecting and recycling textiles

Textiel inzamelen
Rijkswaterstaat is één van de partners in dit project en werkt onder andere aan het verbeteren van de inzameling van textiel. In Europa eindigt veel kleding op de stort of in de verbrandingsoven. Door meer en beter gescheiden in te zamelen kunnen we meer textiel recyclen. Vooral in grotere steden zijn andere manieren om textiel in te zamelen nodig. ECAP verzamelt goede voorbeelden en verspreidt kennis onder gemeenten. We doen dat door bijeenkomsten in Europese landen te organiseren. Voor meer informatie, Zie ook www.ECAP.eu.com

Het European Clothing Action Plan (ECAP) is een Europees project dat het recyclen van textiel stimuleert, waardoor er minder nieuwe grondstoffen, water, chemicaliën en energie nodig zijn. De partijen die in dit project samenwerken, hebben gekozen voor een integrale aanpak waarbij op alle stappen in de productieketen acties worden ontwikkeld. Dat doen ze samen met de ketenpartijen. Met retailers, modemerken, consumenten, gemeenten, textielinzamelaars en recyclebedrijven streven de partijen ernaar de impact op het milieu te verminderen. Het project duurt tot maart 2019.

video: mp4

Tekstalternatief Collecting and recycling textiles

Locaties: Kledingrecyclebedrijven, winkelstraat.

Lopende band met textielvezels
Titel: Collecting and recycling textiles

Kaart van West-Europa, Balen met recyclebare kleding
Voice-over: In West-Europa wordt meer dan de helft van het afgedankte textiel verbrand of komt terecht op een stortplaats.

Balen met recyclebare kleding, glazen poten met kledingvezels erin, garenspinmachine.
Voice-over: Dat is een grote verspilling, want veel van de grondstoffen uit textiel zijn opnieuw te gebruiken.

Inzamelcontainers voor kleding op straat, Balen met recyclebare kleding
Voice-over: ECAP wil daarom zorgen dat meer kleding en textiel gescheiden wordt ingezameld.

Kleine inzamelcontainers voor kleding, Een vrouw gooit kleding in een container, Stadhuis en hoogbouw.
Voice-over: Uit inzamelresultaten blijkt dat de ene gemeente succesvoller is dan de andere.
Zeker voor grotere gemeentes, met veel hoogbouw, is apart inzamelen van textiel een uitdaging.

Animatie van de kaart van West-Europa met kledingvlaggetjes op de grote steden. Winkelstraat.
Voice-over: ECAP verzamelt ervaringen uit verschillende grote Europese steden. We maken een handleiding zodat gemeenten de effectieve maatregelen kunnen overnemen.

Kamer met een hand die kleding met een katapult uit het raam schiet. Straatbeeld waar een net de kleding opvangt. Winkelende mensen.
Voice-over: Wat werkt en wat niet? Hoe zorg je dat inwoners hun gedrag veranderen?

Kledingrecyclebedrijf waar medewerkers kleding sorteren.
Voice-over: Hoe ziet het financiële plaatje er uit? Levert het naast milieuwinst ook wat op voor de werkgelegenheid?

Animatie van de kaart van West-Europa met kledingvlaggetjes op de grote steden. Loods met balen recyclebare kleding.
Voice-over: We delen onze kennis en ervaringen met steden in heel Europa, zodat zij hun inzamelresultaten kunnen verbeteren.

Recyclebare kleding, medewerker van een recyclebedrijf gooit kleding op een lopende band.
Voice-over: We gaan ervoor zorgen dat we al ons textiel hergebruiken of recyclen.

Verpakking van een handdoek die gemaakt is van oude spijkerbroeken. Logo’s Rijkswaterstaat, ECAP en Life.
Voice-over: Voor meer informatie, ga naar ecap.eu.com