Circular procurement of textiles

Circulair Inkopen

Rijkswaterstaat is één van de partners in dit project en werkt onder andere aan het stimuleren van inkoop van circulaire bedrijfskleding door overheden in Europa. Niet alleen helpt dit hen bij het behalen van hun milieudoelstellingen, ook creëren zij hiermee een vraag naar circulair textiel, waarmee marktpartijen gestimuleerd worden circulaire bedrijfskleding te produceren en aan te bieden. Daarnaast organiseert Rijkswaterstaat masterclasses door heel Europa, waarin overheidsorganisaties kennis op het gebied van circulair inkopen ontwikkelen en kunnen uitwisselen. Voor meer informatie: WWW.ECAP.EU.com

Het European Clothing Action Plan (ECAP) is een Europees project dat het recyclen van textiel stimuleert, waardoor er minder nieuwe grondstoffen, water, chemicaliën en energie nodig zijn. De partijen die in dit project samenwerken, hebben gekozen voor een integrale aanpak waarbij op alle stappen in de productieketen acties worden ontwikkeld. Dat doen ze samen met de ketenpartijen. Met retailers, modemerken, consumenten, gemeenten, textielinzamelaars en recyclebedrijven streven de partijen ernaar de impact op het milieu te verminderen. Het project duurt tot maart 2019.

video: mp4

Tekstalternatief Circular procurement of textiles

Locaties: Kledingrecyclebedrijven, ziekenhuis, showroom met gerecyclede kleding.

Dekens van gerecyclede kleding.
Titel: Circular procurement of textiles

Glazen poten met gerecyclede vezels.
Voice-over: De keten van bedrijfskleding heeft alles in zich om circulair te worden.

Kledingdepot van defensie, ziekenhuisgang, arts in gesprek met patiënt, rekken met ziekenhuiskleding.
Voice-over: Defensie, gemeenten, zorginstellingen, politie, al deze organisaties gebruiken grote hoeveelheden bedrijfskleding.

Kledingdepot van defensie, Leger T-shirts.
Voice-over: Organisaties kopen zelf hun bedrijfskleding in en kennen de bestanddelen en kwaliteit ervan.

Kledingdepot van defensie.
Voice-over: Ze kunnen de gebruikers goed bereiken en betrekken bij het inzamelen.

Kledingrecyclebedrijf, Vezels van oude legerkleding en een nieuw leger T-shirt.
Voice-over: Afgedankte kleding is te gebruiken als grondstof voor nieuw te produceren kleding.

Medewerkers van een kledingrecyclebedrijf sorteren legerkleding.
Voice-over: Hoe meer bedrijfskleding terugkomt, hoe makkelijker en efficiënter we kunnen recyclen.

Paspop met gerecyclede kleding aan.
Voice-over: Hoe kunnen we dit bereiken?

Paspop met gerecyclede kleding aan, machine die vezels maakt van kleding, Glazen pot met vezels en garen.
Voice-over: Bij de inkoop bijvoorbeeld eisen stellen aan de recyclebaarheid van textiel en aan de hoeveelheid gerecyclede textielvezels.

Tassen van gerecyclede kleding, Kledingrecyclebedrijf.
Voice-over: Of leveranciers betrekken bij de inzameling en verwerking van afgedankte bedrijfskleding.

Medewerkers van een kledingrecyclebedrijf halen logo’s van legerkleding.
Voice-over: Ga ermee aan de slag en maak het verschil.

Loods van kledingrecyclebedrijf met balen vezels. Een heftruck haalt kleding uit een vrachtwagen.
Voice-over: Voor leveranciers de kans om een interessante businesscase te ontwikkelen.

Animatie van de kaart van West-Europa waarop lijnen tussen de verschillende landen ontstaan.
Voice-over: Voor inkopers bieden we een podium om op Europees niveau kennis uit te wisselen en gezamenlijk criteria te ontwikkelen voor circulaire inkoop.

Glazen pot met vezels en garen gemaakt van die vezels.
Voice-over: Dit is waar het European Clothing Action Plan aan werkt.

Logo’s Rijkswaterstaat, ECAP en Life
Voice-over: Ga naar ecap.eu.com