Minder papier met een printerloos kantoor

Kostenbesparing, duurzamer werken, invoering van Het Nieuwe Werken gaan onvermijdelijk samen met verdere digitalisering van werkprocessen. Ook het printen van allerlei stukken en rapporten wordt steeds meer overbodig. De meeste documenten kunnen tegenwoordig prima vanaf een tablet gelezen en bewerkt worden. Maar hoe bepaal je of jouw organisatie hier klaar voor is, en hoe pak je zoiets aan. Natuurlijk wil je ook weten wat het kost en wat het oplevert. De handreiking die Agentschap NL hiervoor heeft opgesteld, helpt een organisatie op weg naar het invoeren van printerloos werken.

Haalbaarheid

Het ministerie van IenM heeft samen met Agentschap NL in 2011-2012 het nut en de haalbaarheid van printerloos werken onderzocht. Vervolgens is een pilot uitgevoerd bij Agentschap NL en zijn alle ervaringen en uitkomsten gebruikt voor het opzetten van een handreiking die andere organsaties kan helpen bij het invoeren van printerloos werken. Het kost de meeste medewerkers enige tijd om een tablet goed te leren kennen en om zich de juiste apps met alle gebruiksmogelijkheden eigen te maken. Maar na zes maanden wil niemand meer zonder, vooral ook omdat een tablet heel veel andere plezierige voordelen voor je werk biedt en daarnaast privé veel gebruikt kan worden. Enkele medewerkers slaagden er tijdens de praktijktoets na drie maanden al in om vrijwel geheel printerloos te werken. Gemiddeld nam het printen na zes maanden met 40 procent af. Een bijzondere bijkomstigheid is dat medewerkers met een tablet het geen probleem vinden om meer buiten de kantoortijden aan het werk zijn.

Hieronder kunt u de handreiking, het milieuonderzoek, het haalbaarheidsonderzoeksrapport en de test-je-organisatie downloaden.
Wilt u meer weten over veilig werken met 'Bring Your Own Device'? De AIVD heeft onlangs een rapport uitgebracht dat u hieronder kunt downloaden.

Informatie

Voor vragen en meer informatie u contact opnemen met Martin van Nieuwenhoven van Rijkswaterstaat of met Frank van Jeveren van YNNO.

Downloads

- de handreiking
- het milieuonderzoek
- het haalbaarheidsonderzoeksrapport
- de test-je-organisatie

Op de website van de AIVD: het rapport Bring your own device - choose your own device.