Papier en karton

Nederland produceert jaarlijks tussen de 3 en 4 miljoen ton papier en karton. De helft hiervan wordt gebruikt als informatiedrager, rond de 40 procent als verpakkingsmateriaal en de rest is voornamelijk sanitair papier. Het meeste papier en karton kent in de gebruiksfase een betrekkelijk korte levensduur. Voor het beheer verpakkingsafval van papier en karton gelden speciale regels.

Wilt u meer weten over regels over samenstelling, hoeveelheid, inname en verwerking van verpakkingsafval?

Informatie over het besluit beheer Verpakkingen

Wilt u meer weten over het beleid rond ingezameld papier en karton als toetsingskader voor vergunningverlening aan afvalverwerkers?

Lees meer over dit beleid in het Landelijk afvalbeheerplan

Wilt u meer weten over de ketenaanpak van papier en karton?

Lees meer over de ketenaanpak papier en karton

Wilt u meer weten over een printerloos kantoor?

Lees meer over minder papier met een printerloos kantoor