Papier en karton

Nederland produceert jaarlijks tussen de 3 en 4 miljoen ton papier en karton. De helft hiervan wordt gebruikt als informatiedrager, rond de 40 procent als verpakkingsmateriaal en de rest is voornamelijk sanitair papier. Het meeste papier en karton kent in het gebruik een tamelijk korte levensduur.

Voor het beheer van verpakkingsafval van papier en karton gelden speciale regels.

Lees meer over: