Kunststof

Kunststof als afvalstof en als grondstof

Kunststofafval komt vrij in de industrie, als verpakkingsafval of bij bouw-, sloop- en scheidingswerkzaamheden. Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor de regie over kunststof verpakkingsafval van huishoudens. Op steeds grotere schaal wordt kunststof gescheiden en hergebruikt.

Heeft uw gemeente hulp nodig bij de inzameling en het hergebruik van kunststof verpakkingsafval?

Kijk op de website VANG Huishoudelijk afval

Wilt u meer weten over regelgeving rond de samenstelling, hoeveelheid, inname en verwerking van verpakkingsafval?

Lees meer over  het Besluit beheer Verpakkingen

Wilt u meer weten over het kunststofbeleid als toetsingskader voor vergunningverlening aan afvalverwerkers?

Lees de beschrijving van dit beleid in sectorplan 11 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3.

Wilt u recyclaat van kunststof verpakkingsafval toepassen in producten?

Lees meer over het programma Kunststof verpakkingsafval als grondstof

Wilt u weten op welke onderwerpen wij actief zijn?

RWS afdeling Afval Circulair helpt de kunststofbranche om stappen te zetten richting het circulair maken van de kunststofketen. Met onze kennis, ervaring en inzet stimuleren we samen met partners de circulaire economie.
Wilt u weten op welke onderwerpen wij actief zijn? Download dan de praatplaat (pdf, 125 kB). Wilt u ook bijdragen aan een van deze onderwerpen, neem dan contact met ons op.

Wilt u weten welke organisaties nog meer actief zijn op het gebied van (de inzameling van) kunststofafval?

Bezoek dan ons linkportaal.


Waarom primair doen als het circulair kan?

Gerecyclede kunststof is een prima grondstof. Toch wordt kunststof verpakkingsmateriaal niet vaak ingezet bij de productie van iets nieuws. De oorzaak? ‘Het zit ‘m vooral in het slecht aansluiten van vraag en aanbod op elkaar’, stelt Gijs Langeveld, projectleider van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof.