Kunststof

Kunststofafval komt in de industrie, als verpakkingsafval of bij bouw-, sloop- en scheidingswerkzaamheden. Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor de regie over kunststof verpakkingsafval van huishoudens. Op steeds grotere schaal wordt kunststof gescheiden en hergebruikt.

Heeft uw gemeente hulp nodig bij de inzameling en het hergebruik van kunststof verpakkingsafval?

Lees meer op de website van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval

Wilt u meer weten over regelgeving rond de samenstelling, hoeveelheid, inname en verwerking van verpakkingsafval?

Lees meer in het besluit beheer Verpakkingen

Wilt u meer weten over het kunststofbeleid als toetsingskader voor vergunningverlening aan afvalverwerkers?

Lees meer over dit beleid in het Landelijk Afvalbeheerplan