Keteninnovatie

Het sluiten van materiaal- en/of productketens kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijke afval en aan het realiseren van een circulaire economie.

Voor keteninnovaties zijn alle stakeholders in de keten relevant: de productontwerpers en producenten, retail, gebruiker, de inzamelaar en verwerker van het afval en de productie van secundaire grondstoffen. Daarbij gaat het over het sluiten van de kringloop, maar bijvoorbeeld ook over reparatie en onderhoud.

Voor meer inhoudelijke informatie over individuele ketens zie Afvalstromen.

Vind hier ook de keteninnovatieprojecten van Nederland Circulair.