Kantoor-, winkel- en dienstenafval

Afval van de kantoor-, winkel-, en dienstensector (KWD) is bedrijfsafval dat veelal vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Deze sector produceert 5,3 miljoen ton afval per jaar. Daarvan wordt nu nog maar de helft gerecycled, dus er valt nog veel te winnen.

Wilt u meer weten over KWD-afval?

Lees dan dit onderzoek naar het afval van de KWD-sector. Deze studie geeft een beeld van alle negen sectoren en subsectoren, belangrijke bedrijfsprocessen en het afval dat daaruit voorkomt en de kansen voor het verminderen van het restafval.

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving rond KWD-afval?

Bedrijven zijn verplicht afval te scheiden, tenzij dat redelijkerwijs niet van ze gevergd kan worden.
Lees meer over de regels rond afvalpreventie en -scheiding.

Wilt u meer weten over de aanpak in Nederland?

Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om voor 2022 de hoeveelheid restafval te halveren. Het programma is gericht op het wegnemen van knelpunten en het stimuleren en ondersteunen van de sectoren.