Huishoudelijk afval

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Huishoudelijk restafval is afval dat overblijft bij particuliere huishoudens, nadat deelstromen gescheiden zijn aangeboden en/of ingezameld. De ambitie voor 2010 is 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding.

Wilt u meer weten over de doelstellingen en kennis rond huishoudelijk afval voor gemeenten? Of wilt u meer weten over afvalscheiding?

Lees meer op de website VANG – Huishoudelijk Afval

Wilt u meer weten over het beleid rond huishoudelijk afval?

Lees meer over dit beleid in sectorplan 1 van het Landelijk Afvalbeheerplan

Wilt u meer weten over de Benchmark Huishoudelijk Afval?

Lees meer over de Benchmark Huishoudelijk Afval 2017

Wilt u meer weten over kunststof verpakkingsafval?

Lees meer op de website Learning Center Kunststof Verpakkingsafval