Huishoudelijk afval

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Huishoudelijk restafval is afval dat overblijft bij particuliere huishoudens, nadat deelstromen gescheiden zijn aangeboden en/of ingezameld. De ambitie voor 2020 is 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding.

Lees meer over:

afvalscheiding en de doelstellingen en kennis rond huishoudelijk afval voor gemeenten op:

de website VANG – Huishoudelijk Afval

en in hoofdstuk A3 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)

het beleid rond huishoudelijk afval:

sectorplan 1 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)

de Benchmark Huishoudelijk Afval:

de Benchmark Huishoudelijk Afval

kunststof verpakkingsafval:

Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG)