Groenafval

Groenafval is natuurlijk materiaal dat vrijkomt uit natuurgebieden, land- of bosbouw, zoals maaisel, riet of snoeihout. Voor de verwerking en toepassing van dit soort materiaal geldt een deel van de bestaande afvalregelgeving niet.

Wilt u meer weten over het gft-beleid van huishoudens als toetsingskader voor vergunningverlening aan afvalverwerkers?

Lees meer over gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens

Wilt u meer weten over het groenafvalbeleid als toetsingskader voor vergunningverlening aan afvalverwerkers?

Lees meer over dit beleid in het Landelijk Afvalbeheerplan

Wilt u meer weten wanneer de afvalregels voor groenafval wel of niet gelden?

Lees meer over Groenafval en afvalregelgeving