Groenafval

Groenafval is natuurlijk materiaal dat vrijkomt uit natuurgebieden, land- of bosbouw, zoals maaisel, riet of snoeihout.  In sommige gevallen kan dit afvalmateriaal uitgezonderd zijn van een deel van de  afvalregelgeving.

Lees meer over:

  • Groenafval en afvalregelgeving
  • Het beleid voor gescheiden ingezameld groenafval in sectorplan 8 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3).
  • Het beleid voor gescheiden ingezameld/afgegeven groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens in sectorplan 6 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3).