Dakafval

Bij het ketenproject Bitumineus dakafval kijkt Rijkswaterstaat sinds 2015 met de stakeholders uit de keten of en hoe er kan worden gekomen tot ketensluiting.

Momenteel wordt veel bitumineus dakafval verbrand. Hoewel dat meestal wel gebeurt met terugwinning van energie, gaat daarmee een waardevolle grondstof verloren. Binnen het ketenproject wordt gekeken hoe vrijkomend bitumineus dakafval weer op een hoogwaardige manier kan worden ingezet als grondstof. Ook wordt onderzocht welke preventiemaatregelen kunnen bijdragen aan het sluiten van de keten.

Het project wordt uitgevoerd door de BRBS Branchevereniging Recyclen, Breken en Sorteren, in samenwerking met RWS, afdeling Afval Circulair.

Meer weten?

Kijk dan op de website van de Branchevereniging Breken en Sorteren.

Lees meer over het beleid voor dakafval in sectorplan 33 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3.