Asfalt

De Nederlandse asfaltsector loopt voorop in de wereld als het gaat om steeds hoogwaardiger hergebruik van asfalt. In de Asfalt Impuls wordt gewerkt aan een langere levensduur van het asfalt en een verdere verduurzaming van de asfaltsector.

Een unieke sectorsamenwerking tussen zes 'bloedgroepen': aannemers, ontwerpers, opdrachtgevers/wegbeheerders, leveranciers van grondstoffen en materieel, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen.

Rijkswaterstaat is de initiatiefnemer van Asfalt Impuls en draagt bijvoorbeeld bij door het initiëren van onderzoek en het testen van duurzame innovaties in pilotprojecten.

Wilt u meer weten over duurzame innovaties op het gebied van asfalt?

Lees hier meer over op de website van het Innovatie Test Centrum of op de website van Asfalt Impuls.