Zwerfafval in rivieren

Plastic soep op zee wordt veroorzaakt door afval afkomstig van land en schepen. Zwerfafval van land komt in rivieren terecht en belandt uiteindelijk vaak in zee. Deze aanvoer vanuit rivieren is een van de belangrijkste veroorzakers van de grote hoeveelheden zwerfvuil die op zee worden aangetroffen. Het verminderen van zwerfvuil vanaf land is daarom cruciaal. Daarnaast helpt het opruimen van afval en het afvangen van afval bij sluizen en stuwen. De belangrijkste zwerfafvalbron is (recreatie)afval langs oevers en rivierbeddingen of achtergebleven afval na een hoogwaterperiode. Zwerfafval uit bermen komt vaak in het stroomgebied terecht door regen of wind, en is deels afkomstig van riool overstorten en van de industrie.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat heeft als rivierbeheerder een belang bij een schone, veilige en doorvaarbare rivier. Wat doet Rijkswaterstaat (RWS) hiervoor?

  • Het uitrollen van de zwerfafvalophaalregeling over Nederland. Met deze aanvullende regeling kan RWS ingezameld zwerfafval van opruimacties ophalen en afvoeren.
  • Onderzoek naar de hoeveelheid en samenstelling van het gevonden afval. Hierdoor komt er meer inzicht in de bronnen en herbruikbaarheid van deze afvalstoffen (grondstoffen).
  • Het stimuleren en faciliteren van innovatieve oplossingen om afval uit het water te vangen of op te ruimen door bijv. locaties, kennis en soms middelen ter beschikking te stellen.
  • Het faciliteren van de aanpak Schone Rivieren (pdf, 772 kB).
  • Het organiseren van workshops, netwerkdagen en intervisiebijeenkomsten met als belangrijkste doel kennisuitwisseling en het communiceren van best practices, nationaal én internationaal, en het bouwen en onderhouden van netwerken.

Wat doen anderen?

Waterschappen, (rivier) gemeenten, provincies, terreinbeheerders, NGO’s en universiteiten zijn belangrijke partners in de aanpak van schone rivieren. Zij beschikken over goede lokale netwerken, hebben kennis en expertise in huis en kunnen dit onderwerp agenderen. Veel partijen pakken de handschoen op en doen onderzoek, werken mee in projecten en voeren maatregelen uit. Zonder hen kan de aanpak niet slagen.

Schone rivieren samenwerkingsverbanden

Wilt u meer weten over actualiteiten rond zwerfafval in rivieren?

Een schone zee? Help mee!

Afval in het water is van niemand, en daarom van iedereen. Ontdek hoe jij kunt helpen.

Samenwerkingsverbanden Schone rivieren