Zwerfafval in rivieren

Plastic afval van land en schepen is de oorzaak van de plastic soep. Zwerfafval van land stroomt via rivieren vaak naar zee en is daarmee de belangrijkste oorzaak van de grote hoeveelheden zwerfvuil in de zee. Het verminderen van zwerfvuil vanaf land is voor Rijkswaterstaat daarom belangrijk. RWS stimuleert het opruimen van afval langs oevers en het afvangen van afval bij sluizen en stuwen. Zwerfafval uit bermen komt vaak in het stroomgebied terecht door regen of wind, en is deels afkomstig van riooloverstorten en van de industrie.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat heeft als rivierbeheerder een belang bij een schone, veilige en doorvaarbare rivier. Wat doet Rijkswaterstaat (RWS) hiervoor?

  • Het uitrollen van de zwerfafvalophaalregeling over Nederland. Met deze aanvullende regeling kan RWS ingezameld zwerfafval van opruimacties ophalen en afvoeren.
  • Onderzoek naar de hoeveelheid en samenstelling van het gevonden afval. Hierdoor komt er meer inzicht in de bronnen en herbruikbaarheid van deze afvalstoffen (grondstoffen).
  • Het stimuleren en faciliteren van innovatieve oplossingen om afval uit het water te vangen of op te ruimen door bijv. locaties, kennis en soms middelen ter beschikking te stellen.
  • Het faciliteren van de aanpak Schone Rivieren (pdf, 772 kB).
  • Het organiseren van workshops, netwerkdagen en intervisiebijeenkomsten met als belangrijkste doel kennisuitwisseling en het communiceren van best practices, nationaal én internationaal, en het bouwen en onderhouden van netwerken.

Wat doen anderen?

Waterschappen, (rivier) gemeenten, provincies, terreinbeheerders, NGO’s en universiteiten zijn belangrijke partners in de aanpak van schone rivieren. Zij beschikken over goede lokale netwerken, hebben kennis en expertise in huis en kunnen dit onderwerp agenderen. Veel partijen pakken de handschoen op en doen onderzoek, werken mee in projecten en voeren maatregelen uit. Zonder hen kan de aanpak niet slagen.

Schone rivieren samenwerkingsverbanden

Wilt u meer weten over actualiteiten rond zwerfafval in rivieren?

Een schone zee? Help mee!

Afval in het water is van niemand, en daarom van iedereen. Ontdek hoe jij kunt helpen.

Samenwerkingsverbanden Schone rivieren