Toepassingstrajecten van start

Toepassingstrajecten afvalbakken, participatie, beleving , handhaving en schone markten

Ben je gemeente en wil je jouw zwerfafvalaanpak versterken? Sluit je dan aan bij een toepassingstraject. Een toepassingstraject is een themagericht traject van circa drie bijeenkomsten, waar je met een kleine groep actieve gemeenten aan deelneemt. Je maakt een probleemanalyse, krijgt inspiratie en feedback van collega-gemeenten en ontwikkelt een concrete aanpak voor jouw situatie. Daarbij krijg je ondersteuning van adviseurs van het zwerfafvalteam van Rijkswaterstaat. Deze trajecten zijn gratis.

We zijn al gestart met de thema's:

 • 'Voorkomen van bijplaatsingen' (startbijeenkomst 10 september 2018)
 • 'Afvalbakken in de openbare ruimte' (startbijeenkomst 25 september)
 • 'Participatie van bewoners' (startbijeenkomst 10 oktober)

Je kunt nog deelnemen aan de thema's:

 • 'Sturen op beleving' (startbijeenkomst 25 oktober)
 • 'Handhaving' (startbijeenkomst 8 november)
 • 'Schone markten' (startbijeenkomst 14 november).

De (start)bijeenkomst van een dagdeel is in Utrecht. Je kunt je direct opgeven via de link onder het traject.

Afvalbakken - start 25 september 2018

Afvalbakken zijn de allerbeste ambassadeurs én gedragsbeïnvloeders voor een schone leefomgeving. Wist je bijvoorbeeld dat betere vormgeving en plaatsing van bakken de hoeveelheid zwerfafval tot 50% kan doen afnemen? En dat groene opvallende afvalbakken tot 30% meer afval ophalen? Dit toepassingstraject is ook bedoeld voor gemeenten waar deze vragen leven: Heb jij last van klagende bewoners over de plek waar afvalbakken staan? Of zitten afvalbakken regelmatig te vol? Wil je de hoeveelheid afvalbakken verminderen zonder dat er extra zwerfafval ontstaat? Wil je meer weten over het goed plaatsen en vormgeven van afvalbakken?

Participatie - start 10 oktober 2018

Sta je voor de opgave om samen met inwoners te zorgen voor een schonere openbare ruimte? Omdat bewoners in jouw gemeente het initiatief nemen om zwerfafval op te ruimen of omdat je zelf bewoners wil activeren om hun buurt, wijk, een park schoon te houden? Dit toepassingstraject is ook bedoeld voor gemeenten waar deze vragen leven: Wil je de samenwerking met bewoners structureel vastleggen, wil je nieuwe groepen bereiken of zoek je een succesvolle(re) aanpak?

Beleving - start 25 oktober 2018

Bij de aanpak van zwerfafval komt de beleving van burgers steeds centraler te staan. Om te kunnen sturen op beleving, wil je antwoord op vragen van inwoners, maar je wilt ook weten welke specifieke aspecten van de omgeving of aanpak resulteren in een bepaalde beleving. Voor het beantwoorden van deze vragen is psychologische kennis nodig en het inzicht en de oefening om deze kennis te kunnen linken aan de dagelijkse praktijk.  Met dit doel wordt door Rijkswaterstaat een Toepassingstraject Beleving georganiseerd.

>> Lees verder voor het programma

Het toepassingstraject Beleving start op 25 oktober 2018 van 9.00 – 17.00 uur in Utrecht. Meld je aan*. Het toepassingstraject wordt verzorgd door Rijkswaterstaat en gegeven door Keizer en Van Welsem, belevingsadviseurs buitenruimte. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel verwachten we van je dat je je voorbereidt en beide dagen aanwezig bent.

Handhaving - start 8 november 2018

Handhaving is de laatste schakel in een keten van activiteiten die je kunt ondernemen in de zwerfafvalaanpak in jouw gemeente. Handhaving van zwerfafval is vaak lastig, omdat de kans op een ‘heterdaadje’ erg klein is. Wilt u handhaving oppakken in uw gemeente? Dan is het onder andere van belang wat voor soorten handhavingsmiddelen je kunt inzetten en waarop er kan worden gehandhaafd. Ook deelnemen aan het toepassingstraject handhaving op 8 november in Utrecht? Meld je dan aan via het formulier.

Schone markten - start 14 november 2018

Afval dat ontstaat bij dag- en weekmarkten is in veel gemeenten een terugkerend probleem. Pleinen en straten waar de markt staat zijn na afloop van een markt behoorlijk vuil. Markten vormen daarmee een bron van zwerfafval. Voor jou als gemeenten betekent dit extra opruimkosten. Voor bewoners en ondernemers in het winkelgebied is het vaak een bron van ergernis. In het toepassingstraject schone markten leer je via een grondige analyse welke actoren of andere aspecten een rol spelen. Welk gedrag zien we op de markt en hoe kunnen we het gewenste gedrag bereiken? Welke maatregelen of interventies zijn mogelijk? Je gaat zelf aan de slag met de maatregelen en leert van de ervaringen die andere gemeenten opdoen.

Ook deelnemen aan het toepassingstraject schone markten op 14 november in Utrecht? Meld je dan aan via het formulier.

Belangstelling voor andere thema’s?

Je kunt nu al je belangstelling voor de onderstaande trajecten aangeven waarvan de startdata nog niet gepland zijn. Afhankelijk van de belangstelling, kunnen we deze toepassingstrajecten ook regionaal organiseren.

Op dit moment worden, naast bovenstaande, de volgende toepassingstrajecten voorzien. Graag horen we jullie belangstelling voor de volgende thema’s:

 • Evenementen (2e tranche)
 • Bijplaatsingen (2e tranche)
 • Afvalbakken in de openbare ruimte (2e tranche)
 • Schone rivieren
 • Sturen op beleving
 • Participatie
 • Monitoring
 • Snoeproutes buitengebied
 • Wegen
 • Ik heb interesse in een ander onderwerp, namelijk...

Vul s.v.p. het formulier in om je belangstelling door te geven.