Toepassingstrajecten van start

Toepassingstrajecten bijplaatsingen, afvalbakken, participatie en beleving na de zomer van start

Ben je gemeente en wil je jouw zwerfafvalaanpak versterken? Sluit je dan na de zomer aan bij een toepassingstraject. Een toepassingstraject is een themagericht traject van circa drie bijeenkomsten, waar je met een kleine groep actieve gemeenten aan deelneemt. Je maakt een probleemanalyse, krijgt inspiratie en feedback van collega-gemeenten en ontwikkelt een concrete aanpak voor jouw situatie. Daarbij krijg je ondersteuning van adviseurs van het zwerfafvalteam van Rijkswaterstaat. Deze trajecten zijn gratis.

Na de zomer starten we met de thema’s:

 • 'Voorkomen van bijplaatsingen' (startbijeenkomst 10 september 2018),
 • 'Afvalbakken in de openbare ruimte' (startbijeenkomst 25 september),
 • 'Participatie van bewoners' (startbijeenkomst 10 oktober 2018) en
 • 'Sturen op beleving' (startbijeenkomst 25 oktober 2018).

De bijeenkomst van een dagdeel is in Utrecht. Je kunt je direct opgeven via de link onder het traject.

1. Bijplaatsingen - start 10 september 2018

Van paraplu’s tot bankstellen en dozen of gewoon vuilniszakken. Bijgeplaatst afval naast containers is een lastig en hardnekkig probleem. In dit traject ontwikkel je een concrete aanpak voor de bijplaatsingen op een aantal hotspot-locaties in je eigen gemeente. Hierbij komen een goede probleemanalyse, interne samenwerking en het kiezen van de juiste gedragsinterventies uitgebreid aan bod.
Ook deelnemen aan het toepassingstraject 'Voorkomen van bijplaatsingen' op 10 september in Utrecht? Meld je direct aan*.

2. Afvalbakken - start 25 september 2018

Afvalbakken zijn de allerbeste ambassadeurs én gedragsbeïnvloeders voor een schone leefomgeving. Wist je bijvoorbeeld dat betere vormgeving en plaatsing van bakken de hoeveelheid zwerfafval tot 50% kan doen afnemen? En dat groene opvallende afvalbakken tot 30% meer afval ophalen? Heb jij last van klagende bewoners over de plek waar afvalbakken staan? Of zitten afvalbakken regelmatig te vol? Wil je de hoeveelheid afvalbakken verminderen zonder dat er extra zwerfafval ontstaat? Wil je meer weten over het goed plaatsen en vormgeven van afvalbakken? Meld je dan aan* voor het 'toepassingstraject optimalisatie van afvalbakken in de openbare ruimte' op 25 september.

3. Participatie - start 10 oktober 2018

Sta je voor de opgave om samen met inwoners te zorgen voor een schonere openbare ruimte? Omdat bewoners in jouw gemeente het initiatief nemen om zwerfafval op te ruimen of omdat je zelf bewoners wil activeren om hun buurt, wijk, een park schoon te houden? Wil je de samenwerking met bewoners structureel vastleggen, wil je nieuwe groepen bereiken of zoek je een succesvolle(re) aanpak?

Meld je dan aan* voor het 'toepassingstraject zwerfafval en participatie' op 10 oktober 2018 in Utrecht. We voorzien je van actuele kennis over zwerfafval en participatie, inspiratie en delen positieve ervaringen van elders.

4. Beleving - start 25 oktober 2018

Bij de aanpak van zwerfafval komt de beleving van burgers steeds centraler te staan. Om te kunnen sturen op beleving, wil je antwoord op vragen van inwoners, maar je wilt ook weten welke specifieke aspecten van de omgeving of aanpak resulteren in een bepaalde beleving. Voor het beantwoorden van deze vragen is psychologische kennis nodig en het inzicht en de oefening om deze kennis te kunnen linken aan de dagelijkse praktijk.  Met dit doel wordt door Rijkswaterstaat een Toepassingstraject Beleving georganiseerd.

>> Lees verder voor het programma

Het toepassingstraject Beleving start op 25 oktober 2018 van 9.00 – 17.00 uur in Utrecht. Meld je aan*. Het toepassingstraject wordt verzorgd door Rijkswaterstaat en gegeven door Keizer en Van Welsem, belevingsadviseurs buitenruimte. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel verwachten we van je dat je je voorbereidt en beide dagen aanwezig bent.

* LET OP:
Heeft u zich aangemeld op of vóór 19 juli, wilt u het formulier dan nogmaals invullen en verzenden? Er is iets mis gegaan met het formulier en we hebben uw aanmelding niet ontvangen.

Belangstelling voor andere thema’s?

Je kunt nu al je belangstelling voor de onderstaande trajecten aangeven waarvan de startdata nog niet gepland zijn. Afhankelijk van de belangstelling, kunnen we deze toepassingstrajecten ook regionaal organiseren.

Op dit moment worden, naast bovenstaande, de volgende toepassingstrajecten voorzien. Graag horen we jullie belangstelling voor de volgende thema’s:

 • Evenementen (2e tranche)
 • Bijplaatsingen (2e tranche)
 • Afvalbakken in de openbare ruimte (2e tranche)
 • Markten
 • Schone rivieren
 • Sturen op beleving
 • Participatie
 • Monitoring
 • Handhaving
 • Snoeproutes buitengebied
 • Wegen
 • Ik heb interesse in een ander onderwerp, namelijk...

Vul s.v.p. het formulier in om je belangstelling door te geven.