Toepassingstrajecten 2018

Toepassingstrajecten afvalbakken, participatie, beleving , handhaving en schone markten

Ben je gemeente en wil je jouw zwerfafvalaanpak versterken? Sluit je dan aan bij een toepassingstraject. Een toepassingstraject is een themagericht traject van circa drie bijeenkomsten, waar je met een kleine groep actieve gemeenten aan deelneemt. Je maakt een probleemanalyse, krijgt inspiratie en feedback van collega-gemeenten en ontwikkelt een concrete aanpak voor jouw situatie. Daarbij krijg je ondersteuning van adviseurs van het zwerfafvalteam van Rijkswaterstaat. Deze trajecten zijn gratis.

In 2018 zijn we gestart met de thema's:

  • 'Voorkomen van bijplaatsingen' (startbijeenkomst 10 september 2018)
  • 'Afvalbakken in de openbare ruimte' (startbijeenkomst 25 september)
  • 'Participatie van bewoners' (startbijeenkomst 10 oktober)
  • 'Sturen op beleving' (startbijeenkomst 25 oktober)

Afvalbakken - start 25 september 2018

Afvalbakken zijn de allerbeste ambassadeurs én gedragsbeïnvloeders voor een schone leefomgeving. Wist je bijvoorbeeld dat betere vormgeving en plaatsing van bakken de hoeveelheid zwerfafval tot 50% kan doen afnemen? En dat groene opvallende afvalbakken tot 30% meer afval ophalen? Dit toepassingstraject is ook bedoeld voor gemeenten waar deze vragen leven: Heb jij last van klagende bewoners over de plek waar afvalbakken staan? Of zitten afvalbakken regelmatig te vol? Wil je de hoeveelheid afvalbakken verminderen zonder dat er extra zwerfafval ontstaat? Wil je meer weten over het goed plaatsen en vormgeven van afvalbakken?

Participatie - start 10 oktober 2018

Sta je voor de opgave om samen met inwoners te zorgen voor een schonere openbare ruimte? Omdat bewoners in jouw gemeente het initiatief nemen om zwerfafval op te ruimen of omdat je zelf bewoners wil activeren om hun buurt, wijk, een park schoon te houden? Dit toepassingstraject is ook bedoeld voor gemeenten waar deze vragen leven: Wil je de samenwerking met bewoners structureel vastleggen, wil je nieuwe groepen bereiken of zoek je een succesvolle(re) aanpak?

Beleving - start 25 oktober 2018

Bij de aanpak van zwerfafval komt de beleving van burgers steeds centraler te staan. Om te kunnen sturen op beleving, wil je antwoord op vragen van inwoners, maar je wilt ook weten welke specifieke aspecten van de omgeving of aanpak resulteren in een bepaalde beleving. Voor het beantwoorden van deze vragen is psychologische kennis nodig en het inzicht en de oefening om deze kennis te kunnen linken aan de dagelijkse praktijk.  Met dit doel wordt door Rijkswaterstaat een Toepassingstraject Beleving georganiseerd.

>> Lees verder voor het programma

Het toepassingstraject Beleving start op 25 oktober 2018 van 9.00 – 17.00 uur in Utrecht. Het toepassingstraject wordt verzorgd door Rijkswaterstaat en gegeven door Keizer en Van Welsem, belevingsadviseurs buitenruimte. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel verwachten we van je dat je je voorbereidt en beide dagen aanwezig bent.