Toepassingstrajecten 2019

Toepassingstrajecten

Werk je bij een gemeente of reinigingsdienst en wil je jouw zwerfafvalaanpak versterken? Sluit je dan aan bij een toepassingstraject. Een toepassingstraject is een themagericht traject van circa drie bijeenkomsten, waar je met een kleine groep actieve gemeenten aan deelneemt. Je maakt een probleemanalyse, krijgt inspiratie en feedback van collega-gemeenten en ontwikkelt een concrete aanpak voor jouw situatie. Daarbij krijg je ondersteuning van adviseurs van het zwerfafvalteam van Rijkswaterstaat.

Deelname aan de toepassingstrajecten is gratis. Wel verwachten we dat je serieus aan de slag gaat met de aanpak in je gemeente en daar ook voldoende tijd voor vrijmaakt.

Voorkom bijplaatsingen - start 17 januari 2019

Van bankstellen tot IKEA-dozen en van kapotte TV’s tot gewone vuilniszakken. Bijplaatsingen zijn een lastig probleem voor veel gemeenten. De oorzaken variëren, maar het is altijd ook een gedragskwestie. Gedrag dat is te sturen door inrichting van de omgeving, het op orde houden van de containers(plaatsen) of handhaving. In dit toepassingstraject ontdek je welke maatregelen er in jouw gemeente voor gaan zorgen dat er minder bijplaatsingen zijn.

Meld je direct aan!

Schone stranden - start 14 februari 2019

Ben jij bezig met het schoonhouden van de stranden, maar vraag je je af hoe je dit nóg beter kunt doen of nóg beter kunt uitbesteden? Wil je weten hoe anderen ervoor zorgen dat bezoekers afval in een afvalbak gooien, hoe ze de parkeerplaats bij het strand schoonhouden of paviljoenhouders activeren bij het schoonhouden van het strand? Doe dan mee met het toepassingstraject schone stranden dat start op 14 februari 2019.

Meer informatie
Meld je aan!

Sturen op Beleving - start 18 maart 2018

Bij de aanpak van zwerfafval komt de beleving van burgers bij steeds meer gemeenten centraler te staan. Waar stuur jij op bij reiniging en schoonhouden van de leefomgeving? Op stuks zwerfafval op straat of op wat inwoners schoon genoeg vinden? Ben je ook benieuwd hoe je beleving kunt meten en welke instrumenten je kunt gebruiken om beleving te beïnvloeden in de praktijk? Kom dan naar het toepassingstraject 'Sturen op beleving' dat start op 18 maart en werk onder begeleiding van belevingsexperts Kees Keizer en Peter van Welsem aan een case om beleving in jouw gemeente te verbeteren.

Meld je aan!

Schone evenementen - start 28 maart 2019

Ben jij bezig met de aanpak van schone evenementen, maar vraag je je af hoe je organisaties van evenementen enthousiast kunt maken voor de schoon-zaak? Faciliteer je als gemeente evenementen met opvallende bakken? Of stel je het gebruik van harde statiegeldbekers verplicht in de evenementenvergunning? Hoe ga je bijvoorbeeld om met evenementen die geen duidelijke afbakening hebben, zoals met Koningsdag? En hoe werk je toe naar circulaire evenementen zonder het organisaties nóg ingewikkelder te maken met allemaal extra regels? Dit soort vragen en meer kunnen aan bod komen bij het toepassingstraject Schone evenementen dat start op 28 maart 2019.

Meer informatie
Meld je dan direct aan

Participatie - start 11 april 2019

Sta je voor de opgave om samen met inwoners en bedrijven te zorgen voor een schonere openbare ruimte? Omdat bewoners in jouw gemeente het initiatief nemen om zwerfafval op te ruimen en jou vragen hoe je ze ondersteunt? Of omdat je zelf bewoners, winkeliers en organisaties wil motiveren om in hun buurt, wijk of park zwerfafval op te ruimen?

Wil je de samenwerking met bewoners of winkeliers structureel vastleggen? Wil je nieuwe groepen bereiken? Wil je weten hoe ze het in andere gemeenten aanpakken? Wil je voorbeelden en do’s en don’ts? Wil je sparren met collega’s uit andere gemeenten?

Schrijf je dan in voor dit toepassingstraject.

Toepassingstraject Communicatie en gedrag - start 9 mei 2019

Goede communicatie is essentieel bij de aanpak van zwerfafval. Natuurlijk ga je informeren over je doelen en aanpak, online en offline. Dat is voor de mensen die bewust op zoek gaan naar informatie. Zo bereik je de groep hoog betrokkenen. Als je wilt verbreden naar andere groepen, dan heb je het hele palet aan communicatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan luisteren naar wat er leeft, gesprekken op gang brengen, verhalen (laten) vertellen etc. En dan zijn er de afvalbakken, containers en veegwagens die met uitgekiende boodschappen en aankleding gedrag van mensen veranderen.
In dit toepassingstraject komt het hele palet van communicatie aan bod. Uiteraard mét recente gedragsinzichten. Toegepast op zwerfafval met uitstapjes naar afval scheiden.
Meld je aan!

Volgende toepassingstrajecten

In 2019 starten we ook met de thema's:

  • Schone rivieren
  • Zwerfafval langs doorgaande wegen
  • Schoon en gescheiden door de juiste openbare prullenbak op de juiste plek

Eerdere toepassingstrajecten

In 2018 zijn al een aantal toepassingstrajecten gestart.


Training 'De basis op orde'

Ben je als gemeente-ambtenaar nieuw in de (zwerf)afvalwereld? In de training 'De basis op orde', op  24 januari 2019, ontdek je wat er allemaal mogelijk en nodig is voor een effectieve zwerfafvalaanpak.