Schrijf je nu in voor de gratis Benchmark Schoon 2019

In juni 2019 gaat de Benchmark Schoon (peiljaar 2018) weer van start. In deze benchmark vergelijken gemeenten de prestaties op kwaliteit, kosten en aanpak van de ‘beheerthema’s Schoon’ zoals zwerfafval, reiniging en onkruid. Doel is van elkaar te leren en ervaringen en best practices uit te wisselen.

benchmark-schoon-19

Themabijeenkomsten

De benchmark start in juni en heeft een looptijd tot december. In deze periode treffen de deelnemers elkaar drie keer om (tussen)resultaten te bespreken en wat uitgebreider stil te staan bij specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld beleving.

Deelname is gratis

De Benchmark Schoon wordt verzorgd door de NVRD in samenwerking met NederlandSchoon en wordt aan alle gemeenten kosteloos aangeboden. Meer informatie over benchmark en deelname is te vinden op www.benchmarkschoon.nl. Voor een indruk van de belangrijkste resultaten uit de benchmark van afgelopen jaar kijk op: https://benchmarkschoon.nl/publicaties/.

Aanmelden voor de benchmark 2019 (peiljaar 2018) kan via info@benchmarkschoon.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Imelda Massop van de NVRD (088 377 0024) of bij Folkert Starreveld van CyclusManagement (tel: 06-54755102).

Als ‘Schoon’ niet in uw takenpakket zit, wilt u dan dit bericht bij uw collega onder de aandacht brengen? Half juni sluit de inschrijving.

logo_benchmark_schoon