Vragenlijst intervisiebijeenkomst afvalinzamelaars

Uw input is belangrijk!

Naast alle informatie die we tijdens de intervisiebijeenkomst afvalinzamelaars hebben uitgewisseld zouden we u ook graag nog een paar vragen willen stellen om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen. Wilt u daarom onderstaande vragen beantwoorden?

Stap 12