Zwerfafvalophaalregeling

Samen houden we zwerfafval uit zee

In zeeën en oceanen drijft veel plastic. Dit fenomeen noemen we de plasticsoep. Een groot deel van dit afval komt uit onze eigen rivieren en binnenwateren. Die rivieren voeren het afval vanaf het land mee naar de zee.

Nederland is het laatste station voordat grote rivieren als de Rijn en de Maas uitmonden in de Noordzee. Daarom is het belangrijk om het zwerfafval in deze rivieren terug te dringen. Het kabinet wil de hoeveelheid zichtbaar zwerfafval op oevers en de kust nog vóór 2020 verminderen. Dit doel is verwerkt in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Dit document stelt een kader vast voor de bescherming en instandhouding van onze wateren. Rijkwaterstaat draagt hieraan bij met de landelijke Zwerfafvalophaalregeling  (ZOR).

Rijkswaterstaat faciliteert

De zwerfafvalophaalregeling houdt in dat we afval, dat door derden langs oevers is ingezameld, kosteloos afvoeren en verwerken. Dit gebeurt doorgaans na een hoogwaterperiode. Dan blijft er veel zwerfafval achter op de kant. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld samen met vrijwilligers een opruimactie organiseren en het ingezamelde afval vervolgens laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.

De ZOR is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor het beheer van een gebied. De regeling is vanaf begin 2018 van kracht. De regeling helpt mee om op een efficiënte en doelmatige manier te voorkomen dat zwerfafval in de zee belandt. Samen met andere partijen zorgen we ervoor dat Nederland verandert van een tussenstation voor plastic afval in een eindstation.

Zwerfvuil inzamelactie

Wat is de Zwerfafvalophaalregeling?

Met de zwerfafvalophaalregeling (ZOR) faciliteert Rijkswaterstaat bij het ophalen en laten verwerken van ingezameld zwerfafval langs rijkswateren.

Wanneer treedt de ZOR in werking?

Naar verwachting treedt de ZOR begin 2018 officieel in werking. Maar regio's en districten kunnen nu al in de geest van de ZOR werken.

Contact

Heeft u nog vragen over de zwerfafvalophaalregeling? Stuur dan een mail naar zwerfafval@rws.nl.

>> Download de brochure Zwerfafvalophaalregeling