Landelijke Aanpak Zwerfafval

Rijkswaterstaat (voorheen Gemeente Schoon), NVRD en NederlandSchoon werken samen aan de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ). Belangrijkste doel is een schoon Nederland zonder zwerfafval. Dat doen we door partijen te verbinden, samen te werken en kennis te delen.

Doel van het LAZ

Een schoon Nederland is een land dat door inwoners als schoon wordt beleefd en waar geen zwerfafval achterlaten de sociale norm is. Van belang is dat er goed wordt samengewerkt: van het ontwerpen van de openbare ruimte tot het opruimen. Het doel van het LAZ is dan ook om alle organisaties die een belang hebben in het voorkomen van zwerfafval, te verbinden en samen te laten werken: burgers, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en gebiedsbeheerders. Alleen met de inzet van al deze verschillende partijen is het gedrag van burgers te beïnvloeden en een schoon land zonder zwerfafval bereikbaar.

Activiteiten van het LAZ

De activiteiten zijn gericht op het versterken van de motivatie tot schoon gedrag en het ondersteunen van partijen in hun zwerfafvalaanpak. De hoofdlijnen van het LAZ-programma zijn:

 • Participatie en publieksactivatie
 • Beheer en inrichting van de openbare ruimte
 • Centrumgebieden
 • Verkeer en vervoer
 • Vrije tijd
 • Jeugd
 • Schoon belonen

Concrete activiteiten zijn onder andere:

 • Maatwerkadvies gemeenten
 • Instrumentenontwikkeling zoals toolkits, kennisbijeenkomsten, onderzoeken etc.
 • Benchmark schoon
 • Landelijke monitoring zwerfafval
 • Activatie van inwoners en bedrijven ia Supporter van Schoon-gedachtengoed
 • Schoonste winkelstraat- en strandverkiezing
 • Lesmodules en lespakketten zwerfafval

Ga hier naar de websites van de LAZ-partners :