Zwerfafval op land

Wat doet Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) streeft samen met veel partijen naar een zwerfafvalvrij Nederland. Als beheerder van de wegen en waterwegen, maar ook als kennispartner van gemeenten en andere partijen.

Door samen met stakeholders te werken aan schone wegen en water werkt Rijkswaterstaat mee aan de brede aanpak zwerfafval. Tot 2020 is Rijkswaterstaat ook kenniscentrum voor gemeenten.

Zwerfafvalaanpak

Hoe pak ik zwerfafval aan?

Hoe zorg je dat je zwerfafvalaanpak effectief is? Belangrijke elementen zijn heldere doelen en inzicht in de situatie. Op basis daarvan kunt u de maatregelen en het tijdspad bepalen. Een effectieve aanpak is integraal en bestaat uit samenwerking met burgers en andere organisaties. Het is belangrijk om te kiezen voor een maatregelenmix op het gebied van voorzieningen, reiniging, monitoren, handhaven, communicatie, gedragsbeïnvloeding en participatie. Wilt u aan de slag? Bekijk dan de quickscan voor een zwerfafvalaanpak en de Monitoringstool. Informatie over de verschillende thema’s vindt u op deze pagina.

Rijkswaterstaat doet:

Wat doen anderen?

  • NVRD: benchmark schoon, keurmerk Beeldschoon, quick scan schoonbeleving.
  • NederlandSchoon: stimuleren van gemeenten en bedrijvenruimte, publiekscampagne Supporter van Schoon, zwerfafvalvergoeding.
  • CROW: leidraad Afvalbakken in de openbare ruimte.