Zwerfafval op land

Zwerfafval op land

In Nederland gooien we jaarlijks zo’n 50 miljoen kilo zwerfafval op straat. Dat zorgt voor ergernis. We voelen ons beter en veiliger in een schone omgeving. Zwerfafval is slecht voor mens, dier en natuur: het vervuilt de bodem, dieren eten het op of raken erin verstrikt en plastic deeltjes belanden in ons voedsel. Bovendien kost zwerfafval veel geld door de hoge opruimkosten, het waardeverlies van vastgoed en het mislopen van grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Bewust omgaan met afval is een belangrijke bouwsteen van de transitie naar een circulaire economie. Alle reden om zwerfafval stevig aan te pakken.

Zwerfafvalaanpak

Hoe pak ik zwerfafval aan?

Hoe zorg je dat je zwerfafvalaanpak effectief is? Belangrijke elementen zijn heldere doelen en inzicht in de situatie. Op basis daarvan kunt u de maatregelen en het tijdspad bepalen. Een effectieve aanpak is integraal en bestaat uit samenwerking met burgers en andere organisaties. Het is belangrijk om te kiezen voor een maatregelenmix op het gebied van voorzieningen, reiniging, monitoren, handhaven, communicatie, gedragsbeïnvloeding en participatie. Wilt u aan de slag? Bekijk dan de quickscan voor een zwerfafvalaanpak en de Monitoringstool. Informatie over de verschillende thema’s vindt u op deze pagina.

Wat doet Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) streeft samen met veel partijen naar een zwerfafvalvrij Nederland. Als beheerder van de wegen en waterwegen, maar ook als kennispartner van gemeenten en andere partijen. RWS werkt samen met NederlandSchoon en de NVRD in de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ). Wat doet Rijkswaterstaat?

  • landelijke monitoring van zwerfafval
  • maatwerk voor gemeenten: advies, meedenken in plannen in projecten, workshops etc
  • kennisbijeenkomsten en kennisdocumenten over thema’s zoals afvalbakken, snoeproutes, schone stranden, winkelgebieden, gedragsbeïnvloeding, participatie en beleving
  • pilots rondom schonere verzorgingsplaatsen langs de rijkswegen
  • VANG Buitenshuis: gescheiden afvalbakken, gescheiden geprikt zwerfafval en veegvuil, communicatie en signing

Wat doen anderen?