Geef je zwerfafvalaanpak richting met de Gedragstool Zwerfafval

Ben je beheerder van de openbare ruimte en op zoek naar een oplossing voor jouw zwerfafvalprobleem? Probeer dan de Gedragstool Zwerfafval. Via een aantal vragen leidt deze gratis online applicatie je naar een advies bestaand uit drie praktische interventies, goede praktijkvoorbeelden en handige documenten passend bij jouw zwerfafvalsituatie.

Gedrag, participatie en beleving

Er is in Nederland veel theoretische en praktische kennis om schoon-gedrag, -participatie en -beleving in de openbare ruimte te beïnvloeden. Deze kennis wordt  in de praktijk nog te weinig toegepast. Om deze kennis meer, beter en breder toegepast te krijgen heeft Rijkswaterstaat de Gedragstool Zwerfafval ontwikkeld.

gedragstool_zwerfafval

Zó werkt de tool

De tool helpt bij het vinden van een richting voor je schoonbeleid. Dat maakt het starten van concrete projecten waarin gedrag, participatie en beleving een rol spelen eenvoudiger. Denk aan projecten voor het voorkomen van bijplaatsing of het vergroten van de bewonersparticipatie in een bepaalde wijk.

De tool werkt aan de hand van een beslisboom waarin kennis over schoongedrag, -beleving en participatie zijn verwerkt. Via enkele eenvoudige vragen word je naar een advies geleid dat past bij jouw situatie. Dit advies bestaat uit drie direct toepasbare interventies, een aantal passende voorbeelden en een verwijzing naar nuttige documenten op Kenniswijzer Zwerfafval. Benieuwd hoe jij je schoonbeleid richting kunt geven? Probeer de tool uit.

Meer weten?

Heb je vragen over de Gedragstool Zwerfafval of behoefte aan advies op maat? Neem dan contact op met Rijkswaterstaat via zwerfafval@rws.nl. Uiteindelijk blijft een zwerfafvalaanpak maatwerk, daarom staan onze experts voor je klaar met advies op het vlak van gedrag, participatie en beleving.