Toepassingstraject Beleving

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Utrecht
Doelgroep

Gemeenten

Omschrijving

Bij de aanpak van zwerfafval komt de beleving van burgers steeds centraler te staan. Wat vindt de burger van de openbare ruimte? Vindt hij de omgeving schoon? Is hij tevreden over de ruimte, de reiniging, de reinigers? Hoe prettig vindt hij de buurt? Om te kunnen sturen op beleving, wil je niet alleen een antwoord op deze vragen. Je wil ook weten welke specifieke aspecten van de omgeving of aanpak resulteren in een bepaalde beleving. Welke elementen van de huidige beleving kunnen het best worden aangepakt om de burger-beleving te verbeteren? Voor het beantwoorden van deze vragen is psychologische kennis nodig en het inzicht en de oefening om deze kennis te kunnen linken aan de dagelijkse praktijk.  Met dit doel wordt door Rijkswaterstaat een Toepassingstraject Beleving georganiseerd.

Dag 1 (25 oktober 2018)

We beginnen met het uitvoeren van een goede probleemanalyse en het formuleren van een concrete doelstelling; hoe pak je dit aan en wat kan je beter wel en niet doen. Bij de tweede stap staan we stil bij de reden waarop veel initiatieven stranden, de evaluatie en het opzetten van een meetmethode die aansluit bij je probleem en doel. Na de eerste bijeenkomst in oktober volgt een tweede bijeenkomst, gericht op het ontwerpen van de interventie die past bij de situatie.

Dag 2 (datum n.t.b.)

Tijdens deze cursusdag staat de derde stap centraal: het daadwerkelijk ontwikkelen van een relevante interventie. We staan stil bij een aantal voor beleving relevante theorieën en onderzoeken uit de cognitieve, economische, sociale en omgevingspsychologie. De concepten worden uitgelegd en achtergronden worden besproken. Daarnaast gaan we specifiek in op het hoe de bevindingen kunnen worden gebruikt voor de praktijk.

Tijdens de werkgedeeltes gaan gemeenten zelf aan de slag met de opgedane kennis. Zij zullen deze in kleine groepjes toepassen op voor hun relevante casussen. Gemeenten wordt hiervoor vooraf gevraagd voorbeelden van interventies en/ of problemen uit eigen praktijk mee te nemen naar het toepassingstraject. Naast eigen voorbeelden zullen diverse relevante voorbeelden uit de beheerpraktijk worden ingebracht. Deelnemers krijgen eveneens toegang tot een toepassingspakket, met achtergrond en naslag materiaal (zoals een aantal kleine videocolleges), zodat het materiaal beschikbaar is bij de eventuele daadwerkelijke uitvoering van hun huidige en toekomstige initiatieven.

Wanneer

Het toepassingstraject Beleving start op 25 oktober 2018 van 9.30 – 13.00 uur in Utrecht. Je kunt je aanmelden voor het toepassingstraject beleving via onderstaande link. Het toepassingstraject wordt verzorgd door Rijkswaterstaat en gegeven door Keizer en Van Welsem, belevingsadviseurs buitenruimte.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel verwachten we van je dat je je voorbereid en beide dagen aanwezig bent.

Meer informatie

LET OP:

Heeft u zich aangemeld op of vóór 19 juli, wilt u het formulier dan nogmaals invullen en verzenden? Er is iets mis gegaan en we hebben uw aanmelding niet ontvangen.

Aanmelden